Pöytäkirjan asiakohta
PTK
57
2015 vp
Täysistunto
Tiistai 3.11.2015 klo 13.59—22.02
15
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sairausvakuutuslain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Toinen varapuhemies Paula Risikko
Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 15. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 
Keskustelua ei syntynyt. 
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 
Viimeksi julkaistu 18.5.2016 14:36