Pöytäkirjan asiakohta
PTK
58
2015 vp
Täysistunto
Keskiviikko 4.11.2015 klo 14.00—17.37
22
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain 33 a §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Puhemies Maria Lohela
Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 22. asia. Käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö HaVM 3/2015 vp. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä. 
Yleiskeskustelua ei syntynyt. 
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 20/2015 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 17.5.2016 10:26