Viimeksi julkaistu 5.6.2021 8.13

Pöytäkirjan asiakohta PTK 58/2017 vp Täysistunto Tiistai 23.5.2017 klo 14.01—16.08

15. Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä, laiksi rahanpesun selvittelykeskuksesta sekä eräiksi niihin liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 228/2016 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 8/2017 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 24.5.2017 pidettävään täysistuntoon.