Viimeksi julkaistu 5.6.2021 9.04

Pöytäkirjan asiakohta PTK 58/2017 vp Täysistunto Tiistai 23.5.2017 klo 14.01—16.08

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kirkkolain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 26/2017 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 7/2017 vp
Toinen käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
:

Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 8. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. 

Keskustelu
16.04 
Hannu Hoskonen kesk :

Arvoisa puhemies! Tämän lakiesityksen ja hallintovaliokunnan mietinnön takana on vain se esitys, että arkkipiispan vaalissa demokraattista päätöksentekoa lisätään. Näin ollen, kun arkkihiippakunnan äänimäärää vähennetään ja sitä kautta saadaan kirkolliskokousedustajille äänivaltaa lisää, se leventää tätä demokraattista päätöksentekoa ja antaa sen päätösvallan aidosti yhä enemmän seurakuntalaisille, mikä mielestäni on näissä olosuhteissa ja demokraattisessa yhteiskunnassa erittäin tervetullut kehityssuunta. Suomalainen demokratiahan on aina perustunut siihen, että jokaisella suomalaisella ihmisellä, olkoon hän missä organisaatiossa tahansa valittuna edustajana parlamentarismin sääntöjen mukaan, tulee olla aitoa päätösvaltaa. Tämä nyt käsillä oleva mietintö ja hallituksen esitys nimenomaan edustavat tätä linjaa. 

Keskustelu päättyi. 

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 26/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.