Pöytäkirjan asiakohta
PTK
62
2015 vp
Täysistunto
Keskiviikko 11.11.2015 klo 14.03—17.59
15
Hallituksen esitys eduskunnalle  laeiksi  Kevasta, valtion  eläketurvan  rahoituksesta ja evankelis-luterilaisen kirkon eläketurvan rahoituksesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Toinen varapuhemies Paula Risikko
Pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen 15. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että mietintö pannaan pöydälle 12.11.2015 pidettävään täysistuntoon. 
Keskustelua ei syntynyt. 
Mietintö pantiin pöydälle 12.11.2015 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 5.9.2016 14:46