Viimeksi julkaistu 16.7.2021 15.58

Pöytäkirjan asiakohta PTK 62/2021 vp Täysistunto Perjantai 21.5.2021 klo 13.00—13.14

6.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Euroopan unioniin saapuvien tai sieltä poistuvien käteisvarojen valvonnasta ja siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 23/2021 vp
Valiokunnan mietintöHaVM 6/2021 vp
Toinen käsittely
Toinen varapuhemies Juho Eerola
:

Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 6. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. — Keskusteluun, edustaja Puisto. 

Keskustelu
13.05 
Sakari Puisto ps :

Arvoisa puhemies! Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki Euroopan unioniin saapuvien ja sieltä poistuvien käteisvarojen valvonnasta, tarkoituksena ehkäistä muun muassa rahanpesua. Tähän esitykseen on lisätty erilaisia likvidejä varoja, mitä voidaan muuttaa rahaksi, käteiseksi, nopeasti, jos havaitaan uudenlaisia varojen kuljetustapoja, ja näitä määritelmiä voidaan muuttaa nopeasti. Tämä on käsittääkseni tämän esityksen asiallinen sisältö. 

Haluan kiinnittää huomiota siihen, että nyt ja jatkossakin varmaan tällaisia transaktioita rajojen yli tullaan yhä enemmän tekemään virtuaalivaluutoilla. Jos ei nyt sekunneissa, niin minuuteissa tai sitten hitaimmillaankin ehkä tunnissa saadaan siirrettyä varoja ympäri maailman. Tässä haluan nostaa esille oikeastaan sen, että tämä koko sääntely-ympäristö kehittyy tosi nopeasti. Siinä on hyvin monenlaisia asioita, mitä pitää ottaa huomioon: erilaisten lieveilmiöiden torjunta mutta myös sitten ihan liiketoiminta ja erilaiset markkinapaikkoja, hajautettua rahoitusta, liikkeellelaskua ja muita koskevat asiat. Ajattelen, että tässä sääntelyssä tulee kestämään varmaan aika kauan, 10, ehkä 15 vuottakin, vaikka sitä on aloitettu, ja siinä ehkä joudutaan seuraamaan tätä teknologiaa sitten aika nopeastikin. Mutta toivottavasti tämä kaikki tehdään huolella, ja meidän kannattaa seurata muun muassa sitä, mitä tapahtuu Yhdysvalloissa ja Kiinassa ja muuallakin. 

Näitä virtuaalivaluuttojahan on aika monenlaisia. Vaikka niitä kutsutaan kryptovaluutoiksi, niin itse asiassa useinhan se lähettäjän osoite on ihan julkista tietoa, samaten se vastaanottajan osoite ja myös se itse transaktio, samoin niitten osoitteitten saldot. Mutta sitten on myös sellaisia teknisiä ratkaisuja, missä nämä ovat käytännössä salattuja, ja ajattelisin, että varmaan myös näihin salattuihin järjestelmiin tullaan jatkossa kiinnittämään huomiota sääntelyssä. En vielä tiedä, miten, mutta näin olettaisin. — Kiitos. 

Keskustelu päättyi. 

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 23/2021 vp sisältyvät 1.-3. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.