Pöytäkirjan asiakohta
PTK
63
2016 vp
Täysistunto
Torstai 2.6.2016 klo 16.01—17.24
8
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi korkealaatuisen siemenperunan tuotantoalueesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Puhemies Maria Lohela
Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 8. asia. Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö MmVM 9/2016 vp. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä. 
Keskustelu
17.19
Kari
Kulmala
ps
Arvoisa rouva puhemies! Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki korkealaatuisen siemenperunan tuotantoalueesta. Ehdotetulla lailla kumottaisiin laki korkealaatuisen siemenperunan tuotantoalueella noudatettavista perunanviljelyn vaatimuksista. Mielestäni esitys on tarpeellinen ja tarkoituksenmukainen. 
Tyrnävän ja Limingan kuntien alue on erittäin tärkeä kotimaisen siemenperunan huollon ja myös huoltovarmuuden turvaamisen kannalta. Hallituksen esityksellä voidaan osaltaan nostaa sadon laatua ja siten turvata hyvälaatuisen perunan tuotanto. Tämä olisi meidän kaikkien suomalaisten perunansyöjien etu. 
Edellä mainittujen alueiden ruokaperunantuottajat joutuvat ostamaan uuden, vähintään E-luokan siemenen vuosittain. Tästä on aiheutunut heille lisäkustannuksia verrattuna muun Suomen ruokaperunantuottajiin. Näitä lisäkustannuksia ei ole enää korvattu valtion varoin vuoden 2011 jälkeen. Siementuotanto kuitenkin hyötyy alueen erittäin hyvästä kasvinterveystilanteesta ja korkealaatuisen siemenperunan tuotantoalueen statuksesta. Samalla se tarkoittaa, että tästä hyötyvät kaikki suomalaiset perunansyöjät, joita valitettavasti on vuosi vuodelta vähemmän. 
Samaan aikaan kun Aasiassa, Etelä-Amerikassa ja Afrikassa perunan kulutus kasvaa voimakkaasti, perunan kulutus vähenee Suomessa. 50 vuodessa perunan kulutus on vähentynyt Suomessa 70 prosenttia. 2000-luvulla perunan vuosikulutus on pysytellyt 50—60 kilon tuntumassa henkilöä kohden, kun vielä 50-luvulla perunaa syötiin noin 180 kiloa. Nykyisin pasta ja riisi korvaavat perunan yhä useammin ruokapöydässä, vaikka perunanviljelijät, pakkaamot ja teollisuus yrittävät kääntää kehityksen suuntaa. Toivottavasti kotimainen, lähialueella terveellisesti kasvatettu peruna saa jälleen sen aseman, mikä sille kuuluu. Peruna on perheiden perusruokaa, ja se sisältää vähemmän energiaa kuin riisi ja pasta, joten keitettynä ja uunissa paahdettuna peruna sopii myös painoaan tarkkailevan lautaselle erittäin hyvin. 
Alussa mainittujen alueiden ruokaperunatuotanto hyötyy myös turvallisesta tuotantoympäristöstä ja siemenhuollon läheisyydestä. Myös maa- ja metsätalousvaliokunta korosti sitä, että ruokaperuna- ja siemenperunasektoreiden on pystyttävä ei-lakisääteisin keinoin sopimaan laajalla yhteistyöllä menettelyistä, joilla molempien sektoreiden edut ja tuotannon jatkomahdollisuudet turvataan tasapuolisesti. 
Yleiskeskustelu päättyi. 
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 61/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 14.2.2017 13:52