Pöytäkirjan asiakohta
PTK
64
2015 vp
Täysistunto
Perjantai 13.11.2015 klo 13.00—13.36
10
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi säteilyturvakeskuksesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 10. asia. Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö TaVM 9/2015 vp. Nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä. 
Yleiskeskustelua ei syntynyt. 
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 60/2015 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 29.6.2016 10:58