Pöytäkirjan asiakohta
PTK
64
2020 vp
Täysistunto
Keskiviikko 29.4.2020 klo 14.00—16.03
5
Hallituksen esitys eduskunnalle Yhdistyneiden kansakuntien teknologiainnovaatioiden laboratorion asemasta Yhdistyneiden kansakuntien kanssa tehdyn sopimuksen hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 5.5.2020 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 29.4.2020 16.51