Pöytäkirjan asiakohta
PTK
65
2016 vp
Täysistunto
Tiistai 7.6.2016 klo 14.02
10
Hallituksen  esitys  eduskunnalle  laeiksi  yhdistyslain,  yritys- ja  yhteisötietolain 14 §:n sekä uskonnonvapauslain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 33/2016 vp sisältyvät 1.—3. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 2.3.2017 9:58