Pöytäkirjan asiakohta
PTK
66
2015 vp
Täysistunto
Keskiviikko 18.11.2015 klo 14.06—19.11
5
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rautatielain ja ratalain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 5. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. 
Keskustelu
18.31
Katja
Taimela
sd
Arvoisa herra puhemies! Hyvät kollegat! Tästä hallituksen esityksestä käytettiin useita puheenvuoroja lähetekeskustelussa ja ensimmäisessä käsittelyssä. Tässä toisessa käsittelyssä esitän pelkästään tämän vastalauseen. 
"Me allekirjoittaneet pidämme hallituksen esitystä rautatielain ja ratalain muuttamisesta keskeneräisenä. Olemme huolissamme raideverkon kehittämisestä kokonaisuutena sekä uusista investoinneista tulevaisuudessa. Hallituksen esitys jättää avoimia kysymyksiä rataverkon maksuperusteista, terminaalien ja yksityisraiteiden kunnossapidosta ja käytöstä sekä eri ratapalveluiden tarjoamisen hallinnollisesta taakasta tilinpidollisen eriyttämisen myötä." 
"Hallituksen esityksen kannatettava ajatus rataverkon kilpailuneutraliteetista haltijasta ja käyttäjästä huolimatta vaatii vielä lisäselvityksiä. Avoimessa kilpailutilanteessa kustannusten asianmukainen välittyminen kuljetussuoritteisiin sekä ratainfrastruktuurin kulumiseen nähden on huomioitava markkinaehtoisuuden kannalta ja siirrettävä kustannuksia käyttäjille. Maan kuljetusverkon ja kilpailukyvyn kannalta on tärkeää ohjata ratamarkkinoita tehokkaalla ja kestävällä tavalla. Rataverkkoa tulee hallita kokonaisuus huomioiden niin, että eri toimijoiden tarpeet tulee huomioitua ja matkaketjut niin henkilö- kuin tavaraliikenteen osalta ovat järkeviä." 
"Rautatieliikenne tulee vapautumaan henkilöliikenteenkin osalta näillä tiedoilla viimeistään 2029. Hallitus selvittää parhaillaan henkilöliikenteen avaamista nopeamminkin. Osa rataosuuksista voisi aueta markkinaehtoiselle liikenteelle jo vuonna 2016. Suomen raideliikenteen tulevaisuuden kannalta olisi ensisijaisen tärkeää, että lainvalmistelu tehtäisiin kokonaisuutena huolellisesti ja hätiköimättä. Muissa Euroopan maissa olemme nähneet raideliikenteen kilpailun varjopuolia, kun liikenne on jakautunut kannattaville ja kannattamattomille rataosuuksille kasvattaen junaliikenteen kuluja sekä pysäyttäen rataverkon kehittämisen." 
Ehdotus on edellä olevan perusteella, että lakiehdotukset hylätään, ja tämän vastalauseen ovat allekirjoittaneet valiokuntakäsittelyssä sosialidemokraatit, vasemmisto ja vihreät. 
18.34
Katja
Hänninen
vas
Arvoisa puhemies! Kannatan edustaja Taimelan tekemää hylkäysehdotuksen sisältävää vastalausetta. 
18.34
Marisanna
Jarva
kesk
Arvoisa puhemies! Tämä esityshän on jatkoa edellisen hallituksen aloitteellisuudelle tässä asiassa. Tässä on kysymys käytännössä teknisestä muutoksesta, joka yhtenäistää Euroopassa tämän alan toimintoja. 
Keskustelu päättyi ja asian käsittely keskeytettiin. 
Viimeksi julkaistu 20.11.2018 18:03