Pöytäkirjan asiakohta
PTK
67
2015 vp
Täysistunto
Torstai 19.11.2015 klo 16.01—19.47
14
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2015 neljänneksi lisätalousarvioksi
Hallituksen esitys
Lisätalousarvioaloite
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen 14. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että mietintö pannaan pöydälle 24.11.2015 pidettävään täysistuntoon.  
Puhemiesneuvosto ehdottaa, että neljännen lisätalousarvioehdotuksen ainoassa käsittelyssä noudatetaan seuraavaa menettelytapaa: 
Edustajan, joka aikoo ehdottaa muutoksia valtiovarainvaliokunnan mietintöön, on jätettävä muutosehdotuksensa keskuskansliaan. Muutosehdotukset on jätettävä keskuskansliaan viimeistään tiistaina 24.11.2015 kello 12. 
Asian käsittely alkaa yleiskeskustelulla, jossa on nopeatahtinen osuus, jolloin etukäteen varatut puheenvuorot saavat kestää enintään 5 minuuttia. Yksityiskohtaisessa käsittelyssä tehdään ensin kaikki muutosehdotukset ja sitten niistä äänestetään. Siltä osin kuin lisäta-lousarvioehdotukseen ei ole ehdotettu muutoksia, se katsotaan hyväksytyksi valtiovarainvaliokunnan mietinnön mukaisena. 
Keskustelua ei syntynyt. 
Mietintö pantiin pöydälle 24.11.2015 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 20.6.2016 11:14