Pöytäkirjan asiakohta
PTK
67
2017 vp
Täysistunto
Perjantai 9.6.2017 klo 13.00—13.30
6
Hallituksen esitys eduskunnalle vesilainsäädännön käyttöoikeussääntelyn uudistamiseksi
Hallituksen esitys
HE 262/2016 vp
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 13.6.2017 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 9.6.2017 14:08