Pöytäkirjan asiakohta
PTK
68
2017 vp
Täysistunto
Tiistai 13.6.2017 klo 13.59—15.35
10
Hallituksen esitys  eduskunnalle  laiksi  rikosasioita  koskevaa eurooppalaista tutkintamääräystä koskevan direktiivin täytäntöönpanosta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
HE 29/2017 vp
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 29/2017 vp sisältyvien 1.-6. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 29.10.2018 15:10