Pöytäkirjan asiakohta
PTK
68
2017 vp
Täysistunto
Tiistai 13.6.2017 klo 13.59—15.35
9
Hallituksen esitys eduskunnalle vesilainsäädännön käyttöoikeussääntelyn uudistamiseksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 9. asia.  Käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö YmVM 9/2017 vp. Nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä. 
Keskustelu
15.17
Satu
Hassi
vihr
(esittelypuheenvuoro)
Arvoisa puhemies! Tämä uudistus on kohtalaisen teknisluontoinen, sen taustalla on vesilain kokonaisuudistuksen yhteydessä perustuslakivaliokunnan esittämä lausuma, jonka eduskunta hyväksyi, että pitää valmistella vesilain omaisuudensuojaa rajoittavat säännökset aiempaa paremmin sopusointuun perustuslain kanssa. Tämä on ollut valmistelun lähtökohtana, eli siis lunastusta ja käyttöoikeuden perustamista koskevat säädökset. 
Sen lisäksi tässä kevennetään käytäntöjä sen verran, että luvanvaraisten hankkeiden piiriä rajoitetaan siten, että johdon, olipa se sähköjohto, vesijohto, viemärijohto tai muu johto, sijoittaminen valtaväylän alitse ei kaikissa tapauksissa enää edellytä lupaa, vaan luvanvaraisuus määräytyisi sen mukaan, mitkä hankkeen vaikutukset ovat. 
Mietintö on pitkä, hyvin tekninen, ja sen käsittely sujui ympäristövaliokunnassa yksimielisesti. 
15.18
Antti
Kurvinen
kesk
Arvoisa herra puhemies! Tämä on niitä hallituksen esityksiä ja valiokuntamietintöjä, jotka eivät herätä mitään someraivoa eivätkä hirveästi varmaan yleisönosastoille kimpoile. 
Aivan kuten valiokunnan puheenjohtaja totesi, tämä on hyvin teknisluontoinen, mutta siitä huolimatta erittäin tärkeä lainsäädäntö, koska tässä on kysymys ihan meidän perustuslakimme turvaaman omaisuudensuojan perusasioista ja siitä, miten siihen omaisuudensuojaan voidaan tietyissä vesitaloushankkeissa ja vesilain mukaisissa hankkeissa puuttua. Voisi kuvata, kun itsekin aika monta päivää tätä perustuslakivaliokunnassa käsittelin, että tämä on sellainen lakiesitys ja lakihanke, jolla omalta osaltaan saatetaan viimeisiä kohtia meidän lainsäädännössämme ja oikeusjärjestyksessämme vuonna 2000 voimaan tulleen ja voimassa olevan Suomen perustuslain mukaiseksi. Tämä lainsäädäntö, millä tavalla on näitä käyttöoikeuteen puuttumisia ja rajoituksia voitu aikaisemmin vesiasioissa tehdä, on ollut hyvin vanhaa, se on perustunut sinne toisen maailmansodan jälkeiseen, sotien jälkeiseen maailmaan ja siihen ajatteluun eikä ole ollut kaikella tavalla sopusoinnussa meidän nykyisen perusoikeusjärjestelmämme kanssa. On erittäin hyvä, että tämä on modernisoitu. 
Arvoisa puhemies! En voi olla tässä yhteydessä toteamatta sitä, että kun Suomessa käydään erittäin paljon keskustelua meidän lainvalmistelumme tasosta ja siitä, ovatko ne hallituksen esitykset, joita tänne taloon tulee, valmisteltu sillä tavalla, että ne ovat perustuslain kanssa riittävästi sopusoinnussa, niin tämä oli sellainen poikkeuksellinen hallituksen esitys, että perustuslakivaliokunnassa jopa asiantuntijat kiittelivät, että onpa ollut hyvää lainvalmistelua ja otettu huomioon nämä meidän perustuslakimme ja meidän valtiosääntömme vaatimukset erittäin hyvin. 
Yleiskeskustelu päättyi. 
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 262/2016 vp sisältyvien 1.—3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 29.10.2018 15:07