Pöytäkirjan asiakohta
PTK
69
2017 vp
Täysistunto
Keskiviikko 14.6.2017 klo 14.03
7
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi metsästyslain muuttamisesta
Hallituksen esitys
HE 28/2017 vp
Valiokunnan mietintö
Pöytäkirjan liite EDK-2017-AK-132210
HE 28/2017 vp muutosehdotus 14.6.2017
Liite 7A
Ensimmäinen käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 7. asia. Käsittelyn pohjana on maa- ja metsätalousvaliokunnan mietintö MmVM 8/2017 vp. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 13.6.2017 pidetyssä täysistunnossa. 
Nyt käsitellään muutosehdotukset. 
27 § 
Johanna
Karimäki
vihr
Arvoisa puhemies! Esitän, että 27 § saa sen muodon kuin pöydille jaetussa muutosehdotuksessa on, eli emme kannata mietinnön lisäystä rauhoitussäännösten heikentämiseksi. 
Silvia
Modig
vas
Arvoisa puhemies! Kannatan. 
 
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Johanna Karimäki on Silvia Modigin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään edustajille jaetun muutosehdotuksen mukaisena. (Pöytäkirjan liite 7A) 
Selonteko hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Johanna Karimäen ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 140, ei 15; poissa 44
 
34 a § 
Johanna
Karimäki
vihr
Arvoisa puhemies! Esitän, että 34 a § saa sen muodon kuin pöydille jaetussa muutosehdotuksessa on, eli ravintohaaskan käyttö houkuttimena kielletään lailla. 
Silvia
Modig
vas
Puheenjohtaja! Kannatan. 
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Johanna Karimäki on Silvia Modigin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään edustajille jaetun muutosehdotuksen mukaisena. (Pöytäkirjan liite 7A) 
Selonteko hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Johanna Karimäen ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 140, ei 19, tyhjiä 1; poissa 39
 
41 § 
Johanna
Karimäki
vihr
Arvoisa puhemies! Tämä 41 § liittyi edelliseen pykälään, joten menen seuraavaan pykälään, seuraavaan esitykseen. 
41 b § 
Johanna
Karimäki
vihr
Arvoisa puhemies! Esitän, että 41 b § saa sen muodon kuin pöydille jaetussa muutosehdotuksessa on, eli ei heikennetä luonnonsuojelun periaatteita lintudirektiivin vastaisesti. 
Silvia
Modig
vas
Puhemies! Kannatan. 
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Johanna Karimäki on Silvia Modigin kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään edustajille jaetun muutosehdotuksen mukaisena. (Pöytäkirjan liite 7A) 
Selonteko hyväksyttiin. 
Mietintö "jaa", Johanna Karimäen ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 134, ei 17, tyhjiä 1; poissa 47
 
Johanna
Karimäki
vihr
Arvoisa puhemies! Nämä loput pykälät ovat teknisiä korjauksia, jotka olisi tullut esittää, jos edelliset pykälät olisivat tulleet hyväksytyiksi. Näin ollen en esitä niitä. 
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 28/2017 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 14.11.2018 15:36