Pöytäkirjan asiakohta
PTK
70
2015 vp
Täysistunto
Keskiviikko 25.11.2015 klo 14.00
3
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2015 neljänneksi lisätalousarvioksi
Hallituksen esitys
Lisätalousarvioaloite
Valiokunnan mietintö
Ainoa käsittely
Puhemies Maria Lohela
Ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö VaVM 7/2015 vp. Yleiskeskustelu päättyi 24.11.2015 pidetyssä täysistunnossa. 
Nyt ryhdytään neljännen lisätalousarvioehdotuksen yksityiskohtaiseen käsittelyyn. Pyydän tekemään muutosehdotukset. 
Keskustelussa tehtiin seuraavat lisätalousarviota koskevat, hyväksytyn menettelytavan mukaisesti keskuskansliaan kirjallisina jätetyt, edustajille monistettuina ja numeroituina jaetut ehdotukset: 
1. Kari Uotila vas Touko Aallon vihr kannattamana: Eduskunta edellyttää, että hallitus tuo välittömästi eduskuntaan työllisyyttä tukevan lisätalousarvion. (Vastalause) 
2. Kari Uotila vas Touko Aallon vihr kannattamana: Eduskunta edellyttää, että hallitus peruu ensi vuodelle kohdistetut työllisyysmäärärahojen leikkaukset. (Vastalause) 
3. Kari Uotila vas Touko Aallon vihr kannattamana: Eduskunta edellyttää, että arviointimäärärahoja muutettaessa on varmistettava, että jo tehdyistä eduskunnan päättämistä Suomen Akatemian ja Strategisen tutkimusneuvoston valtuuspäätöksistä tullaan pitämään kiinni, ja valtuuksien edellyttämät arviointimäärärahat tullaan budjetoimaan myöhemmin käyttöön, kun hankkeet etenevät. (Vastalause) 
Mietintö "jaa", Kari Uotilan ehdotus 1 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 113, ei 59; poissa 27
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Kari Uotilan ehdotus 2 "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 114, ei 59; poissa 26
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Kari Uotilan ehdotus 3 "ei". Äänestyksen tulos: jaa 117, ei 57; poissa 25
 
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 101/2015 vp sisältyvän ehdotuksen vuoden 2015 neljänneksi lisätalousarvioksi mietinnön mukaisena. Eduskunta yhtyi valiokunnan ehdotukseen lisätalousarvioaloitteiden LTA 5—6/2015 vp hylkäämisestä. Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen vuoden 2015 neljännen lisätalousarvion soveltamisesta. Asian käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 12.1.2017 15:47