Pöytäkirjan asiakohta
PTK
70
2016 vp
Täysistunto
Torstai 16.6.2016 klo 16.00—22.44
14
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tilintarkastuslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin asian kiireellisyyden vuoksi pöydälle seuraavaan, tänään 16.6.2016 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 16.6.2016 23:30