Viimeksi julkaistu 6.6.2021 0.25

Pöytäkirjan asiakohta PTK 70/2019 vp Täysistunto Tiistai 26.11.2019 klo 14.00

12.  Hallituksen  esitys  eduskunnalle laiksi   oikeudesta  luovuttaa  valtion kiinteistövarallisuutta annetun lain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 20/2019 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 9/2019 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 20/2019 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi.