Pöytäkirjan asiakohta
PTK
71
2017 vp
Täysistunto
Perjantai 16.6.2017 klo 13.02—13.29
5
Hallituksen esitys eduskunnalle vesilainsäädännön käyttöoikeussääntelyn uudistamiseksi
Hallituksen esitys
HE 262/2016 vp
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 262/2016 vp sisältyvät 1.-3. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 16.6.2017 13:32