Pöytäkirjan asiakohta
PTK
73
2017 vp
Täysistunto
Tiistai 20.6.2017 klo 14.01
3
Valtioneuvoston tiedonanto eduskunnalle hallituksen parlamentaarisessa pohjassa tapahtuneesta muutoksesta
Valtioneuvoston tiedonanto
VNT 1/2017 vp
Pöytäkirjan liite EDK-2017-AK-133378
Epäluottamusehdotukset 19.6.2017
Liite 3A
Ainoa käsittely
Puhemies Maria Lohela
Ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 3. asia, valtioneuvoston tiedonanto hallituksen parlamentaarisessa pohjassa tapahtuneesta muutoksesta. Keskustelu tiedonannosta päättyi 19.6.2017 pidetyssä täysistunnossa. 
Keskustelussa ovat Antti Lindtman Touko Aallon kannattamana ja Laura Huhtasaari Olli Immosen kannattamana tehneet ehdotukset epäluottamuslauseen antamisesta valtioneuvostolle. Ehdotukset on monistettuna jaettu edustajille. (Pöytäkirjan liite 3A) 
Selonteko hyväksyttiin. 
Puhemies Maria Lohela
Ensin äänestetään Laura Huhtasaaren ehdotuksesta Antti Lindtmanin ehdotusta vastaan ja lopuksi siitä, nauttiiko valtioneuvosto eduskunnan luottamusta. 
Äänestysjärjestys hyväksyttiin. 
1) Antti Lindtmanin ehdotus "jaa", Laura Huhtasaaren ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 173, ei 16; poissa 10
Eduskunta hyväksyi tässä äänestyksessä Antti Lindtmanin ehdotuksen. 
2) Luottamuslause valtioneuvostolle "jaa", Antti Lindtmanin ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 104, ei 85; poissa 10
 
Eduskunta päätti, että valtioneuvosto nauttii eduskunnan luottamusta. Asian käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 20.6.2017 15:30