Pöytäkirjan asiakohta
PTK
75
2017 vp
Täysistunto
Torstai 22.6.2017 klo 10.02—10.19
7
Hallituksen esitys eduskunnalle joukkolainanhaltijoiden edustajaa koskevaksi laiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
HE 48/2017 vp
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 26.6.2017 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 22.6.2017 10:58