Pöytäkirjan asiakohta
PTK
76
2015 vp
Täysistunto
Perjantai 4.12.2015 klo 13.04—15.30
23
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi yleisestä asumistuesta annetun lain 16 ja 51 §:n muuttamisesta ja eläkkeensaajan asumistuesta annetun lain 54 §:n väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Puhemies Maria Lohela
Pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen 23. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että mietintö pannaan pöydälle 8.12.2015 pidettävään täysistuntoon. 
Keskustelua ei syntynyt. 
Mietintö pantiin pöydälle 8.12.2015 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 23.8.2016 14:52