Pöytäkirjan asiakohta
PTK
78
2015 vp
Täysistunto
Keskiviikko 9.12.2015 klo 14.17
2
Hallituksen esitys eduskunnalle energiaverotusta koskevan lainsäädännön muuttamiseksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 2. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 8.12.2015 pidetyssä täysistunnossa. 
Keskustelussa on Jukka Gustafsson Riitta Myllerin kannattamana tehnyt vastalauseen 1 mukaisen lausumaehdotuksen. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 34/2015 vp sisältyvät 1.—4. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. 
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksesta. 
Mietintö "jaa", Jukka Gustafssonin ehdotus "ei". Äänestyksen tulos: jaa 116, ei 54; poissa 29
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Asian käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 28.9.2016 13:18