Pöytäkirjan asiakohta
PTK
82
2015 vp
Täysistunto
Tiistai 15.12.2015 klo 10.01
10
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Puhemies Maria Lohela
Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 10. asia. Keskustelu asiasta päättyi 14.12.2015 pidetyssä täysistunnossa. 
Keskustelussa Sirpa Paatero on Outi Alanko-Kahiluodon kannattamana tehnyt vastalauseen 1 mukaisen lausumaehdotuksen ja Thomas Blomqvist Eva Biaudet’n kannattamana vastalauseen 2 mukaisen lausumaehdotuksen. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 37/2015 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. 
Puhemies Maria Lohela
Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksista. 
Mietintö "jaa", Sirpa Paateron ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 120, ei 58, tyhjiä 8; poissa 13
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Mietintö "jaa", Thomas Blomqvistin ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 119, ei 67; poissa 13
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Asian käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 17.2.2017 16:22