Viimeksi julkaistu 27.8.2021 14.57

Pöytäkirjan asiakohta PTK 82/2019 vp Täysistunto Perjantai 13.12.2019 klo 13.01—13.32

10.  Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020Hallituksen esitys  eduskunnalle vuoden 2020 talousarvioesityksen (HE 29/2019 vp) täydentämisestä

Hallituksen esitysHE 29/2019 vp
Hallituksen esitysHE 89/2019 vp
TalousarvioaloiteTAA 1-392/2019 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 20/2019 vp
Mietinnön pöydällepano
Puhemies Matti Vanhanen
:

Pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen 10. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että mietintö pannaan pöydälle 17.12.2019 pidettävään täysistuntoon. 

Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin. 

Puhemies Matti Vanhanen
:

Puhemiesneuvosto ehdottaa, että talousarvioehdotuksen ainoassa käsittelyssä noudatetaan puhemiesneuvoston 10.12.2019 ehdottamaa menettelytapaa.  

Menettelytapa hyväksyttiin.  

Keskustelua ei syntynyt. 

Mietintö pantiin pöydälle 17.12.2019 pidettävään täysistuntoon.