Pöytäkirjan asiakohta
PTK
82
2019 vp
Täysistunto
Perjantai 13.12.2019 klo 13.01—13.32
10
Hallituksen esitys eduskunnalle valtion talousarvioksi vuodelle 2020
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2020 talousarvioesityksen (HE 29/2019 vp) täydentämisestä
Hallituksen esitys
Hallituksen esitys
Talousarvioaloite
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Puhemies Matti Vanhanen
Pöydällepanoa varten esitellään päiväjärjestyksen 10. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että mietintö pannaan pöydälle 17.12.2019 pidettävään täysistuntoon. 
Puhemiesneuvoston ehdotus hyväksyttiin. 
Puhemies Matti Vanhanen
Puhemiesneuvosto ehdottaa, että talousarvioehdotuksen ainoassa käsittelyssä noudatetaan puhemiesneuvoston 10.12.2019 ehdottamaa menettelytapaa.  
Menettelytapa hyväksyttiin.  
Keskustelua ei syntynyt. 
Mietintö pantiin pöydälle 17.12.2019 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 13.12.2019 15.06