Pöytäkirjan asiakohta
PTK
87
2018 vp
Täysistunto
Torstai 20.9.2018 klo 10.01—21.44
11
Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi huoneistotietojärjestelmästä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Keskustelu asiasta sallittiin päiväjärjestyksen 2. asiakohdassa. 
Asia lähetettiin maa- ja metsätalousvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan ja lakivaliokunnan on annettava lausunto. 
Viimeksi julkaistu 25.9.2018 15:00