Pöytäkirjan asiakohta
PTK
87
2018 vp
Täysistunto
Torstai 20.9.2018 klo 10.01—21.44
8
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vuoden 2019 tuloveroasteikosta ja laeiksi tuloverolain sekä perintö- ja lahjaverolain 7 a §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 8. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään valtiovarainvaliokuntaan. 
Keskustelu
21.32
Sami
Savio
ps
Arvoisa puhemies! Tässä on käyty laajaa yleiskeskustelua hallituksen harjoittamasta talous- ja veropolitiikasta jo aiemmin tässä viikon aikana, mutta haluaisin nyt kuitenkin tässä yhteydessä vielä aivan lyhyesti ottaa kantaa tähän hallituksen tuloveropolitiikkaan. Nimittäin paitsi euromääräisesti myös suhteellisesti suurimmat veronalennukset hallitus on suunnannut eläkeläisten osalta noin 7 000 euron kuukausieläkettä saaville. Sitä vastoin pieni- ja keskituloisten eläkeläisten veronkevennykset ovat huomattavasti tätä pienempiä myös suhteellisesti. 
Valitettavasti kokoomuslainen veropolitiikka näkyykin hyvin voimakkaasti tässä hallituksen esityksessä. Tämä siitäkin huolimatta, että esimerkiksi korkeintaan 1 600 euroa kuussa työeläkettä saavien kansalaisten verotus on huomattavasti palkkatulojen verotusta kireämpää, ja tämä ero näyttää hallituksen esityksen myötä vain kasvavan. Olenkin pahoillani siitä, ettei hallitus näytä olevan halukas parantamaan tällaista pientä tai kohtuullista työeläkettä saavien eläkeläisten tilannetta, varsinkaan kun asumis- ja liikkumiskustannukset jatkuvasti nousevat ja eläkkeet jäävät jälkeen palkkakehityksestä.  
Keskustelu päättyi. 
Asia lähetettiin valtiovarainvaliokuntaan. 
Viimeksi julkaistu 2.10.2018 10:48