Pöytäkirjan asiakohta
PTK
9
2017 vp
Täysistunto
Perjantai 17.2.2017 klo 12.59—13.31
8
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi puolustusvoimista annetun lain muuttamisesta se-kä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
HE 187/2016 vp
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 21.2.2017 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 10.11.2017 14.35