Pöytäkirjan asiakohta
PTK
92
2018 vp
Täysistunto
Perjantai 28.9.2018 klo 13.00—13.26
8
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 2.10.2018 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 28.9.2018 14:24