Pöytäkirjan asiakohta
PTK
93
2017 vp
Täysistunto
Tiistai 26.9.2017 klo 14.00—22.06
17
Hallituksen esitys eduskunnalle  laeiksi  kansaneläkkeen  ja  eräiden  muiden etuuksien vuoden 2018 indeksitarkistuksista sekä kansaneläkeindeksistä  annetun  lain 2 §:n  ja eräiden muiden lakien muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan, jolle perustuslakivaliokunnan on annettava lausunto. 
Viimeksi julkaistu 23.11.2018 12:12