Pöytäkirjan asiakohta
PTK
93
2018 vp
Täysistunto
Tiistai 2.10.2018 klo 14.05—22.06
17
Eduskunnan pankkivaltuuston kertomus 2017
Kertomus
Valiokunnan mietintö
Ainoa käsittely
Puhemies Paula Risikko
Ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 17. asia. Käsittelyn pohjana on talousvaliokunnan mietintö TaVM 12/2018 vp. Nyt päätetään eduskunnan kannanotosta kertomuksen johdosta. 
Keskustelu
20.53
Sami
Savio
ps
Arvoisa puhemies! Kiinnitän tässä kohdassa huomiota erääseen merkittävään yksityiskohtaan, nimittäin joihinkin yksityishenkilöiden velkaantumiseen johtaviin syihin. Tässä talousvaliokunnan mietinnössä on näet täysin aiheellisesti otettu kantaa pikavippien vaikutukseen kansalaisten talouden hallintaan ja näiden ongelmien kasvuun.  
Ylivelkaantuminen on vakava yhteiskunnallinen ja taloudellinen ongelma. Maksuhäiriömerkintöjen ja ulosotossa olevien henkilöiden määrä on kasvanut. Nämä talousongelmat ovat valitettavan vakavia paitsi monen pienituloisen myös yhä useampien keskituloisten kansalaisten kohdalla. Tämä ei ole tietenkään kenenkään etu, korkeintaan perintäfirmojen. 
Arvoisa puhemies! Pikavipeille on säädetty jo aiemmin korkokatto, joka koskee alle 2 000 euron lainoja, mutta pikavippiyhtiöt ovat alkaneet, ikävä kyllä, kiertää tätä korkokattoa myöntämällä pääosin sääntelyn ulkopuolelle jääviä yhä suurempia luottoja, ja niissä todelliset vuosikorot ovat tietenkin olleet erittäin korkeita. Se on osaltaan pahentanut tätä mainittua ylivelkaantumisongelmaa.  
Arvoisa puhemies! Oikeusministeri Häkkänen on luvannut julkisuudessa tiukennuksia kuluttajaluottojen markkinointiin, ja hän on luvannut tuoda eduskuntaan esityksen, jolla kulutusluottojen korkosääntely laajennettaisiin koskemaan myös yli 2 000 euron luottoja. Odotankin esitystä tulevaksi pikaisesti eduskunnan käsittelyyn.  
Monelle kuluttajalle aiheutuu ongelmia myös pikavippien aggressiivisesta markkinoinnista. Keväällä täällä eduskunnassa käytiin lähetekeskustelu lakialoitteesta, joka koski pikavippien markkinointikieltoa. Sen oli allekirjoittanut pitkälti yli sata kansanedustajaa. 
Arvoisa puhemies! Pikavippien markkinointikiellolla voitaisiin vaikuttaa varsinkin heräteostona otettuihin pikavippeihin ja siten ennaltaehkäistä monen ihmisen joutumista velkakierteeseen. Sekä pikavippien markkinointikielto että suurten kulutusluottojen korkokatto saavat toivon mukaan nopeasti lain voiman. Kehotankin hallitusta ryhtymään pikaisiin toimenpiteisiin kansalaisten ylivelkaantumisen ehkäisemiseksi. 
Keskustelu päättyi. 
Eduskunta hyväksyi valiokunnan ehdotuksen kannanotoksi kertomuksen K 18/2018 vp johdosta. Asian käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 18.10.2018 11:48