Pöytäkirjan asiakohta
PTK
97
2018 vp
Täysistunto
Tiistai 9.10.2018 klo 14.00—17.39
24
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tekijänoikeuslain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 10.10.2018 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 10.10.2018 14:45