Viimeksi julkaistu 10.5.2021 16.30

Eduskunnan kirjelmä EK 11/2019 vpHE 28/2019 vpHallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2019 kolmanneksi lisätalousarvioksi

HE 28/2019 vp
VaVM 5/2019 vp

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2019 kolmanneksi lisätalousarvioksi (HE 28/2019 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Valtiovarainvaliokunta (VaVM 5/2019 vp). 

Päätös

Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2019 kolmannen lisätalousarvion: 

Vuoden 2019 III lisätalousarvio

 

 • TULOARVIOT

  Osasto 11

  • 11.  VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT-443 000 000 euroa
   • 01.  Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot-361 000 000 euroa
    • 01.  Ansio- ja pääomatuloverot, vähennystä-361 000 000 euroa
   • 04.  Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut118 000 000 euroa
    • 01.  Arvonlisävero, lisäystä126 000 000 euroa
    • 03.  Apteekkivero, vähennystä-8 000 000 euroa
   • 08.  Valmisteverot-225 000 000 euroa
    • 01.  Tupakkavero, vähennystä-160 000 000 euroa
    • 07.  Energiaverot, vähennystä-65 000 000 euroa
   • 10.  Muut verot25 000 000 euroa
    • 05.  Varainsiirtovero, lisäystä25 000 000 euroa
  • Osasto 15

   15.  LAINAT678 006 000 euroa
   • 03.  Valtion nettolainanotto ja velanhallinta678 006 000 euroa
    • 01.  Nettolainanotto ja velanhallinta, lisäystä678 006 000 euroa
  • Tuloarvioiden kokonaismäärä: 235 006 000 euroa

 • MÄÄRÄRAHAT

  Pääluokka 28

  • 28.  VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA235 006 000 euroa
   • 80.  Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle-1 994 000 euroa
    • 30.  Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha), vähennystä-1 994 000 euroa
   • 90.  Kuntien tukeminen237 000 000 euroa
    • 30.  Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen (arviomääräraha), lisäystä237 000 000 euroa
  • Määrärahojen kokonaismäärä: 235 006 000 euroa

TULOARVIOT

Osasto 11VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT

01.Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot
01.Ansio- ja pääomatuloverot
Momentilta vähennetään 361 000 000 euroa. 
04.Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut
01.Arvonlisävero
Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 126 000 000 euroa. 
03.Apteekkivero
Momentilta vähennetään 8 000 000 euroa. 
08.Valmisteverot
01.Tupakkavero
Momentilta vähennetään 160 000 000 euroa. 
07.Energiaverot
Momentilta vähennetään 65 000 000 euroa. 
10.Muut verot
05.Varainsiirtovero
Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 25 000 000 euroa. 

Osasto 15LAINAT

03.Valtion nettolainanotto ja velanhallinta
01.Nettolainanotto ja velanhallinta
Momentille merkitään lisäystä 678 006 000 euroa. 

MÄÄRÄRAHAT

Pääluokka 28VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA
80.Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle
30.Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha)
Momentilta vähennetään 1 994 000 euroa. 
90.Kuntien tukeminen
30.Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen (arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 237 000 000 euroa. 

Eduskunta on päättänyt, että nyt hyväksyttyä vuoden 2019 kolmatta lisätalousarviota sovelletaan 31 päivästä lokakuuta 2019 alkaen. 

Helsingissä 25.10.2019 

Eduskunnan puolesta

puhemies 
 
 
 
pääsihteeri