Ohita päänavigaatio

Siirry sisältöön

EK 11/2019 vp

Viimeksi julkaistu 25.10.2019 13.15

Eduskunnan kirjelmä EK 11/2019 vpHE 28/2019 vpHallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2019 kolmanneksi lisätalousarvioksi

Eduskunta
HE 28/2019 vp
VaVM 5/2019 vp

Asia

Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2019 kolmanneksi lisätalousarvioksi (HE 28/2019 vp). 

Valiokuntakäsittely

Valiokunnan mietintö: Valtiovarainvaliokunta (VaVM 5/2019 vp). 

  Päätös

  Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2019 kolmannen lisätalousarvion: 

  Vuoden 2019 III lisätalousarvio

   

  • TULOARVIOT

   Osasto 11

   • 11.  VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT-443 000 000 euroa
    • 01.  Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot-361 000 000 euroa
     • 01.  Ansio- ja pääomatuloverot, vähennystä-361 000 000 euroa
    • 04.  Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut118 000 000 euroa
     • 01.  Arvonlisävero, lisäystä126 000 000 euroa
     • 03.  Apteekkivero, vähennystä-8 000 000 euroa
    • 08.  Valmisteverot-225 000 000 euroa
     • 01.  Tupakkavero, vähennystä-160 000 000 euroa
     • 07.  Energiaverot, vähennystä-65 000 000 euroa
    • 10.  Muut verot25 000 000 euroa
     • 05.  Varainsiirtovero, lisäystä25 000 000 euroa
   • Osasto 15

    15.  LAINAT678 006 000 euroa
    • 03.  Valtion nettolainanotto ja velanhallinta678 006 000 euroa
     • 01.  Nettolainanotto ja velanhallinta, lisäystä678 006 000 euroa
   • Tuloarvioiden kokonaismäärä: 235 006 000 euroa

  • MÄÄRÄRAHAT

   Pääluokka 28

   • 28.  VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA235 006 000 euroa
    • 80.  Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle-1 994 000 euroa
     • 30.  Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha), vähennystä-1 994 000 euroa
    • 90.  Kuntien tukeminen237 000 000 euroa
     • 30.  Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen (arviomääräraha), lisäystä237 000 000 euroa
   • Määrärahojen kokonaismäärä: 235 006 000 euroa

  TULOARVIOT

  Osasto 11VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT

  01.Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot
  01.Ansio- ja pääomatuloverot
  Momentilta vähennetään 361 000 000 euroa. 
  04.Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut
  01.Arvonlisävero
  Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 126 000 000 euroa. 
  03.Apteekkivero
  Momentilta vähennetään 8 000 000 euroa. 
  08.Valmisteverot
  01.Tupakkavero
  Momentilta vähennetään 160 000 000 euroa. 
  07.Energiaverot
  Momentilta vähennetään 65 000 000 euroa. 
  10.Muut verot
  05.Varainsiirtovero
  Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 25 000 000 euroa. 

  Osasto 15LAINAT

  03.Valtion nettolainanotto ja velanhallinta
  01.Nettolainanotto ja velanhallinta
  Momentille merkitään lisäystä 678 006 000 euroa. 

  MÄÄRÄRAHAT

  Pääluokka 28VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA
  80.Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle
  30.Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha)
  Momentilta vähennetään 1 994 000 euroa. 
  90.Kuntien tukeminen
  30.Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen (arviomääräraha)
  Momentille myönnetään lisäystä 237 000 000 euroa. 

  Eduskunta on päättänyt, että nyt hyväksyttyä vuoden 2019 kolmatta lisätalousarviota sovelletaan 31 päivästä lokakuuta 2019 alkaen. 

  Helsingissä 25.10.2019 

  Eduskunnan puolesta

  puhemies
  pääsihteeri