Eduskunnan kirjelmä
EK
11
2019 vp
Eduskunta
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2019 kolmanneksi lisätalousarvioksi
HE 28/2019 vp
VaVM 5/2019 vp
Asia
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2019 kolmanneksi lisätalousarvioksi (HE 28/2019 vp). 
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Valtiovarainvaliokunta (VaVM 5/2019 vp). 
Päätös
Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2019 kolmannen lisätalousarvion: 
Vuoden 2019 III lisätalousarvio
 
TULOARVIOT
Osasto 11
euroa
11.
VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT
-443 000 000
01.
Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot
-361 000 000
01.
Ansio- ja pääomatuloverot, vähennystä
-361 000 000
04.
Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut
118 000 000
01.
Arvonlisävero, lisäystä
126 000 000
03.
Apteekkivero, vähennystä
-8 000 000
08.
Valmisteverot
-225 000 000
01.
Tupakkavero, vähennystä
-160 000 000
07.
Energiaverot, vähennystä
-65 000 000
10.
Muut verot
25 000 000
05.
Varainsiirtovero, lisäystä
25 000 000
Osasto 15
15.
LAINAT
678 006 000
03.
Valtion nettolainanotto ja velanhallinta
678 006 000
01.
Nettolainanotto ja velanhallinta, lisäystä
678 006 000
Tuloarvioiden kokonaismäärä:
235 006 000
MÄÄRÄRAHAT
Pääluokka 28
euroa
28.
VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA
235 006 000
80.
Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle
-1 994 000
30.
Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha), vähennystä
-1 994 000
90.
Kuntien tukeminen
237 000 000
30.
Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen (arviomääräraha), lisäystä
237 000 000
Määrärahojen kokonaismäärä:
235 006 000
TULOARVIOT
Osasto 11
VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT
01.
Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot
01.
Ansio- ja pääomatuloverot
Momentilta vähennetään 361 000 000 euroa. 
04.
Liikevaihdon perusteella kannettavat verot ja maksut
01.
Arvonlisävero
Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 126 000 000 euroa. 
03.
Apteekkivero
Momentilta vähennetään 8 000 000 euroa. 
08.
Valmisteverot
01.
Tupakkavero
Momentilta vähennetään 160 000 000 euroa. 
07.
Energiaverot
Momentilta vähennetään 65 000 000 euroa. 
10.
Muut verot
05.
Varainsiirtovero
Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 25 000 000 euroa. 
Osasto 15
LAINAT
03.
Valtion nettolainanotto ja velanhallinta
01.
Nettolainanotto ja velanhallinta
Momentille merkitään lisäystä 678 006 000 euroa. 
MÄÄRÄRAHAT
Pääluokka 28
VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA
80.
Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle
30.
Ahvenanmaan tasoitusmaksu
(arviomääräraha)
Momentilta vähennetään 1 994 000 euroa. 
90.
Kuntien tukeminen
30.
Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen
(arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 237 000 000 euroa. 
Eduskunta on päättänyt, että nyt hyväksyttyä vuoden 2019 kolmatta lisätalousarviota sovelletaan 31 päivästä lokakuuta 2019 alkaen. 
Helsingissä 25.10.2019 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 25.10.2019 13.15