Eduskunnan kirjelmä
EK
13
2016 vp
Eduskunta
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2016 toiseksi lisätalousarvioksi
HE 88/2016 vp
VaVM 11/2016 vp
Asia
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2016 toiseksi lisätalousarvioksi (HE 88/2016 vp). 
Valiokuntakäsittely
Valiokunnan mietintö: Valtiovarainvaliokunta (VaVM 11/2016 vp). 
Päätös
Eduskunta on hyväksynyt seuraavan vuoden 2016 toisen lisätalousarvion: 
Vuoden 2016 II lisätalousarvio
TULOARVIOT
Osasto 11
euroa
11.
VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT
156 000 000
01.
Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot
156 000 000
02.
Yhteisövero, lisäystä
206 000 000
04.
Perintö- ja lahjavero, vähennystä
-50 000 000
Osasto 12
12.
SEKALAISET TULOT
66 140 000
29.
Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
1 140 000
88.
Valtion osuus veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroista, lisäystä
1 140 000
32.
Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
65 000 000
30.
Siirrot valtion talousarvion ulkopuolisista rahastoista
65 000 000
Osasto 15
15.
LAINAT
233 180 000
03.
Valtion nettolainanotto ja velanhallinta
233 180 000
01.
Nettolainanotto ja velanhallinta, lisäystä
233 180 000
Tuloarvioiden kokonaismäärä:
455 320 000
MÄÄRÄRAHAT
Pääluokka 22
euroa
22.
TASAVALLAN PRESIDENTTI
-19 000
02.
Tasavallan presidentin kanslia
-19 000
01.
Tasavallan presidentin kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä
-19 000
Pääluokka 23
23.
VALTIONEUVOSTON KANSLIA
2 998 000
01.
Hallinto
1 927 000
01.
Valtioneuvoston kanslian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä
-73 000
23.
Kokeilutoiminnan digitaalinen edistäminen (siirtomääräraha 3 v)
2 000 000
10.
Omistajaohjaus
88.
Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v)
30.
Oikeuskanslerinvirasto
-29 000
01.
Oikeuskanslerinviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä
-29 000
90.
Muut menot
1 100 000
21.
Kunniamerkit (arviomääräraha), lisäystä
100 000
26.
Suomi 100 (siirtomääräraha 3 v), lisäystä
1 000 000
Pääluokka 24
24.
ULKOASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA
6 482 000
01.
Ulkoasiainhallinto
-964 000
01.
Ulkoasiainhallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä
-964 000
10.
Kriisinhallinta
7 446 000
20.
Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
7 446 000
30.
Kansainvälinen kehitysyhteistyö
66.
Varsinainen kehitysyhteistyö (siirtomääräraha 3 v)
89.
Kehitysyhteistyön finanssisijoitukset (siirtomääräraha 3 v)
Pääluokka 25
25.
OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA
-2 284 000
01.
Ministeriö ja hallinto
-4 745 000
01.
Oikeusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä
-174 000
03.
Oikeusministeriön yhteydessä toimivien viranomaisten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä
-49 000
05.
Oikeusrekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä
-40 000
20.
Erityismenot (arviomääräraha), lisäystä
2 000 000
29.
Oikeusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha), vähennystä
-6 500 000
50.
Avustukset (kiinteä määräraha), lisäystä
18 000
10.
Tuomioistuimet ja oikeusapu
3 767 000
01.
Korkeimman oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä
-49 000
02.
Korkeimman hallinto-oikeuden toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä
-67 000
03.
Muiden tuomioistuinten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä
-1 526 000
04.
Oikeusaputoimistojen ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
1 109 000
50.
Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset (arviomääräraha), lisäystä
4 300 000
20.
Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta
-777 000
01.
Ulosottolaitoksen ja konkurssivalvonnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä
-777 000
30.
Syyttäjät
-282 000
01.
Syyttäjälaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä
-282 000
40.
Rangaistusten täytäntöönpano
-250 000
01.
Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä
-250 000
50.
Vaalimenot
3 000
20.
Vaalimenot (arviomääräraha), lisäystä
3 000
Pääluokka 26
26.
SISÄMINISTERIÖN HALLINNONALA
146 636 000
01.
Hallinto
11 847 000
01.
Sisäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä
-134 000
29.
Sisäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha), lisäystä
11 981 000
66.
Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja maksuosuudet ulkomaille (arviomääräraha)
10.
Poliisitoimi
-975 000
01.
Poliisitoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä
-895 000
02.
Suojelupoliisin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä
-80 000
20.
Rajavartiolaitos
1 117 000
01.
Rajavartiolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
1 117 000
30.
Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta
-426 000
01.
Pelastustoimen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä
-61 000
02.
Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä
-365 000
40.
Maahanmuutto
135 073 000
01.
Maahanmuuttoviraston ja valtion vastaanottokeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
4 631 000
21.
Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto (arviomääräraha), lisäystä
130 442 000
Pääluokka 27
27.
PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA
-1 724 000
01.
Puolustuspolitiikka ja hallinto
-102 000
01.
Puolustusministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä
-102 000
10.
Sotilaallinen maanpuolustus
-826 000
01.
Puolustusvoimien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä
-17 708 000
18.
Puolustusmateriaalihankinnat (siirtomääräraha 3 v), lisäystä
16 882 000
30.
Sotilaallinen kriisinhallinta
-796 000
20.
Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä
-796 000
Pääluokka 28
28.
VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA
60 536 000
01.
Hallinto
-1 074 000
01.
Valtiovarainministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä
-264 000
21.
Valtiovarainministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 2 v), vähennystä
-810 000
10.
Verotus ja tulli
36 583 000
01.
Verohallinnon toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
36 881 000
02.
Tullin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä
-298 000
20.
Palvelut valtioyhteisölle
-37 000
01.
Valtiokonttorin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä
-37 000
88.
Senaatti-kiinteistöt
30.
Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto
-418 000
01.
Tilastokeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä
-367 000
02.
Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä
-26 000
03.
Väestörekisterikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä
-25 000
40.
Valtion alue- ja paikallishallinto
-316 000
01.
Aluehallintoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä
-339 000
02.
Maistraattien toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
23 000
70.
Valtionhallinnon kehittäminen
-17 050 000
01.
Valtion ICT:n ohjaus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä
800 000
03.
Kansallisen tietoalan ohjaus ja kehittäminen (siirtomääräraha 3 v)
20.
Tuottavuuden edistäminen (siirtomääräraha 3 v), vähennystä
-7 000 000
22.
Hallinnon palveluiden digitalisoinnin tuki (siirtomääräraha 3 v), vähennystä
-10 850 000
80.
Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle
-4 400 000
30.
Ahvenanmaan tasoitusmaksu (arviomääräraha), lisäystä
1 000 000
31.
Verohyvitys Ahvenanmaan maakunnalle (arviomääräraha), vähennystä
-5 400 000
90.
Kuntien tukeminen
44 848 000
20.
Valtion ja kuntien yhteiset tietojärjestelmähankkeet (siirtomääräraha 3 v), lisäystä
4 000 000
30.
Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen (arviomääräraha), lisäystä
40 848 000
92.
EU ja kansainväliset järjestöt
2 400 000
95.
Valtion takaussuoritukset (arviomääräraha), lisäystä
2 400 000
Pääluokka 29
29.
OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA
-680 000
01.
Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot
-398 000
01.
Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä
-186 000
02.
Opetushallituksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä
-182 000
03.
Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen CIMOn toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä
-7 000
04.
Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä
-23 000
21.
Kansainvälinen yhteistyö (siirtomääräraha 2 v)
10.
Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus
-738 000
01.
Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä
-734 000
02.
Ylioppilastutkintolautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä
-4 000
20.
Ammatillinen koulutus
-118 000
01.
Valtion ammatillisen koulutuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä
-118 000
40.
Korkeakouluopetus ja tutkimus
-156 000
01.
Suomen Akatemian toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä
-50 000
02.
Arkistolaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä
-86 000
03.
Kotimaisten kielten keskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
11 000
04.
Varastokirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä
-25 000
22.
Tutkimusinfrastruktuurihankkeiden rahoitus (siirtomääräraha 3 v)
51.
Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat (arviomääräraha), vähennystä
-6 000
70.
Opintotuki
-6 000
01.
Opintotuen muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä
-6 000
80.
Taide ja kulttuuri
736 000
01.
Taiteen edistämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä
-23 000
03.
Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä
-13 000
04.
Museoviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
981 000
05.
Näkövammaisten kirjaston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä
-26 000
06.
Kansallisen audiovisuaalisen instituutin toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä
-31 000
20.
Museoviraston kulttuuri- ja nähtävyyskohteiden tilakustannukset (siirtomääräraha 2 v), vähennystä
-163 000
53.
Valtionavustus tilakustannuksiin (kiinteä määräraha), lisäystä
11 000
90.
Liikuntatoimi
50.
Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat urheilun ja liikuntakasvatuksen edistämiseen (arviomääräraha)
Pääluokka 30
30.
MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA
7 778 000
01.
Hallinto ja tutkimus
-699 000
01.
Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä
-192 000
05.
Luonnonvarakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä
-507 000
21.
Kansainvälinen yhteistyö (siirtomääräraha 3 v)
20.
Maa- ja elintarviketalous
604 000
02.
Elintarviketurvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä
-285 000
03.
Maaseutuviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
889 000
40.
Luonnonvaratalous
8 444 000
44.
Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen (arviomääräraha), lisäystä
8 444 000
70.
Maanmittaus ja tietovarannot
-571 000
01.
Maanmittauslaitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä
-571 000
Pääluokka 31
31.
LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA
22 970 000
01.
Hallinto ja toimialan yhteiset menot
-112 000
01.
Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä
-112 000
10.
Liikenneverkko
9 243 000
01.
Liikenneviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä
-512 000
77.
Väyläverkon kehittäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä
4 699 000
78.
Eräät väylähankkeet (siirtomääräraha 3 v), lisäystä
2 000 000
79.
Elinkaarirahoitushankkeet (siirtomääräraha 3 v), lisäystä
3 056 000
20.
Liikenteen viranomaispalvelut
-163 000
01.
Liikenteen turvallisuusviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä
-163 000
40.
Viestintäpalvelut ja -verkot sekä viestinnän tukeminen
14 231 000
01.
Viestintäviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä
-65 000
50.
Valtionavustus valtakunnallisen laajakaistahankkeen toteuttamiseen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä
14 296 000
50.
Tutkimus
-229 000
01.
Ilmatieteen laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä
-229 000
Pääluokka 32
32.
TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA
178 320 000
01.
Hallinto
150 676 000
01.
Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä
-86 000
02.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä
-190 000
21.
Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha (siirtomääräraha 3 v), lisäystä
1 700 000
29.
Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot (arviomääräraha)
40.
Valtionavustus yritysten kansainvälistymiseen ja yrittäjyyden edistämiseen (siirtomääräraha 3 v), vähennystä
-200 000
41.
Erityisavustus Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n tutkimusinfrastruktuuriin (arviomääräraha), lisäystä
972 000
42.
Cleantech- ja biotalousratkaisujen sekä innovaatioiden kaupallistamisen tukeminen (siirtomääräraha 3 v)
88.
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n oman pääoman korottaminen (arviomääräraha), lisäystä
4 480 000
89.
Osakehankinnat (siirtomääräraha 3 v)
144 000 000
20.
Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka
589 000
01.
Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä
-225 000
06.
Innovaatiorahoituskeskus Tekesin toimintamenot (siirtomääräraha 3 v), vähennystä
-296 000
43.
Kansainvälistymisavustus yritysten yhteishankkeisiin (arviomääräraha), lisäystä
1 110 000
89.
Pääomasijoitus Tekes Pääomasijoitus Oy:lle (siirtomääräraha 3 v)
30.
Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka
12 092 000
01.
Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä
-1 008 000
51.
Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
13 100 000
40.
Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä
77 000
01.
Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä
-89 000
05.
Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä
-134 000
95.
Eräät oikeudenkäyntikulut ja korvaukset (arviomääräraha), lisäystä
300 000
50.
Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka
40 000 000
64.
EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin (arviomääräraha), lisäystä
40 000 000
60.
Energiapolitiikka
-25 036 000
01.
Energiaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä
-36 000
44.
Uusiutuvan energian tuotantotuki (arviomääräraha), vähennystä
-25 000 000
70.
Kotouttaminen
-78 000
03.
Maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen edistäminen (siirtomääräraha 2 v), vähennystä
-78 000
Pääluokka 33
33.
SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA
89 944 000
01.
Hallinto
-121 000
01.
Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä
-244 000
02.
Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
93 000
03.
Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
167 000
06.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisen vankiterveydenhuollon yksikön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä
-137 000
02.
Valvonta
-295 000
03.
Säteilyturvakeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä
-32 000
05.
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
12 000
06.
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä
-26 000
07.
Työsuojelun aluehallintoviranomaisten toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä
-249 000
03.
Tutkimus- ja kehittämistoiminta
5 697 000
04.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä
-248 000
31.
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen (siirtomääräraha 3 v), lisäystä
6 000 000
63.
Eräät erityishankkeet (siirtomääräraha 3 v), vähennystä
-55 000
10.
Perhe- ja asumiskustannusten tasaus ja eräät palvelut
27 821 000
51.
Lapsilisät (arviomääräraha), lisäystä
1 610 000
54.
Asumistuki (arviomääräraha), lisäystä
26 210 000
60.
Kansaneläkelaitoksen sosiaaliturvarahastojen toimintakulut (siirtomääräraha 2 v), lisäystä
1 000
20.
Työttömyysturva
61 000 000
52.
Valtionosuus työmarkkinatuesta (arviomääräraha), lisäystä
61 000 000
30.
Sairausvakuutus
442 000
60.
Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista (arviomääräraha), lisäystä
442 000
40.
Eläkkeet
-4 600 000
60.
Valtion osuus kansaneläkelaista ja eräistä muista laeista johtuvista menoista (arviomääräraha), vähennystä
-4 600 000
60.
Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto
52.
Valtion rahoitus turvakotitoiminnan menoihin (siirtomääräraha 2 v)
Pääluokka 35
35.
YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA
363 000
01.
Ympäristöhallinnon toimintamenot
-382 000
01.
Ympäristöministeriön toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä
-183 000
04.
Suomen ympäristökeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä
-199 000
10.
Ympäristön- ja luonnonsuojelu
520 000
20.
Ympäristövahinkojen torjunta (arviomääräraha), lisäystä
520 000
21.
Eräät luonnonsuojelun menot (siirtomääräraha 3 v)
61.
Vesien- ja ympäristönhoidon edistäminen (siirtomääräraha 3 v)
20.
Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen
225 000
01.
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot (siirtomääräraha 2 v), vähennystä
-25 000
02.
Rakennetun ympäristön ja rakentamisen digitalisaatio (siirtomääräraha 3 v)
250 000
60.
Siirto valtion asuntorahastoon
Pääluokka 36
36.
VALTIONVELAN KOROT
-56 000 000
01.
Valtionvelan korko
-56 000 000
90.
Valtionvelan korko (arviomääräraha), vähennystä
-56 000 000
Määrärahojen kokonaismäärä:
455 320 000
TULOARVIOT
Osasto 11
VEROT JA VERONLUONTEISET TULOT
01.
Tulon ja varallisuuden perusteella kannettavat verot
02.
Yhteisövero
Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 206 000 000 euroa. 
04.
Perintö- ja lahjavero
Momentilta vähennetään 50 000 000 euroa. 
Osasto 12
SEKALAISET TULOT
29.
Opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala
88.
Valtion osuus veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovaroista
Momentille arvioidaan kertyvän lisäystä 1 140 000 euroa. 
32.
Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
30.
Siirrot valtion talousarvion ulkopuolisista rahastoista
Momentille siirretään huoltovarmuusrahastosta 65 000 000 euroa. 
Osasto 15
LAINAT
03.
Valtion nettolainanotto ja velanhallinta
01.
Nettolainanotto ja velanhallinta
Momentille merkitään lisäystä 233 180 000 euroa. 
MÄÄRÄRAHAT
Pääluokka 22
TASAVALLAN PRESIDENTTI
02.
Tasavallan presidentin kanslia
01.
Tasavallan presidentin kanslian toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 19 000 euroa. 
Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös Kultarannan yhteisen vesialueen osakaskunnan toiminnasta kanslialle aiheutuviin menoihin ja momentille nettobudjetoidaan osakaskunnan osakkailleen jakamat tuotot. 
Pääluokka 23
VALTIONEUVOSTON KANSLIA
01.
Hallinto
01.
Valtioneuvoston kanslian toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 73 000 euroa.  
23.
Kokeilutoiminnan digitaalinen edistäminen
(siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään 2 000 000 euroa. 
Määrärahaa saa käyttää: 
1) kokeilutoiminnan digitaalinen rahoitusalusta -hankkeen menoihin 
2) rahoitusalustan hallinnoinnista vastaavan organisaation perustamiseen, mukaan lukien tarvittaessa osakkeiden merkintähinnan maksamiseen, ja muihin omistus- ja yritysjärjestelyihin liittyviin menoihin 
3) kokeilujen edistämiseen. 
Määrärahaa saa käyttää myös enintään viiden henkilötyövuoden palkkaus- ja muiden kulutusmenojen maksamiseen.  
10.
Omistajaohjaus
88.
Osakehankinnat
(siirtomääräraha 3 v)
Momentin perusteluja täydennetään siten, että valtio saa luopua omistuksestaan Arctia Oy:ssä, Gasum Oy:ssä, Fingrid Oyj:ssä ja Posti Group Oyj:ssä siten, että valtion omistusosuudeksi jää kussakin yhtiössä vähintään 50,1 prosenttia. Kemijoki Oy:ssä valtio saa luopua omistuksestaan kokonaan sen jälkeen, kun yhtiötä koskeva osakassopimus on allekirjoitettu. 
30.
Oikeuskanslerinvirasto
01.
Oikeuskanslerinviraston toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 29 000 euroa. 
90.
Muut menot
21.
Kunniamerkit
(arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 100 000 euroa. 
26.
Suomi 100
(siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 1 000 000 euroa. 
Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlavuoden valmistelun edellyttämän enintään yhdentoista henkilötyövuoden palkkaus- ja muihin kuluihin. 
Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määräraha budjetoidaan siirtomenojen osalta maksatuspäätösperusteisena. 
Pääluokka 24
ULKOASIAINMINISTERIÖN HALLINNONALA
01.
Ulkoasiainhallinto
01.
Ulkoasiainhallinnon toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 964 000 euroa. 
10.
Kriisinhallinta
20.
Suomalaisten kriisinhallintajoukkojen ylläpitomenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 7 446 000 euroa. 
Momentin määräraha muutetaan kaksivuotiseksi siirtomäärärahaksi. 
Lisäksi momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi: 
Käyttösuunnitelma (euroa) 
 
 
 
01. 
EU:n taistelujoukkojen koulutus- ja valmiusajan menot 
2 345 000 
04. 
Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio) 
2 190 000 
05. 
Yhteiset menot 
5 792 000 
06. 
Suomen Bosnia-Hertsegovinan kriisinhallintajoukon menot (EUFOR/ALTHEA-operaatio) 
990 000 
08. 
Resolute Support -operaatio, Afganistan 
5 678 000 
09. 
Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, kansallisesta kriisinhallinnan veteraanikortista aiheutuviin menoihin, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin 
570 000 
10. 
Atalanta-operaation menot 
715 000 
11. 
EUTM/Somalian koulutusoperaation menot 
1 164 000 
14. 
Libanonin kriisinhallintaoperaation menot 
25 180 000 
15. 
EUTM/Malin koulutusoperaation menot 
1 210 000 
16. 
Malin YK-operaation menot (MINUSMA) 
676 000 
18. 
Irakin koulutusoperaation menot 
7 244 000 
19. 
EUNAVFOR MED, Välimeren operaation menot 
2 692 000 
Yhteensä 
56 446 000 
30.
Kansainvälinen kehitysyhteistyö
66.
Varsinainen kehitysyhteistyö
(siirtomääräraha 3 v)
Momentin perusteluja muutetaan siten, että käyttösuunnitelmakohdan 8. nimeksi muutetaan Tuki kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyölle, Kehitysyhteistyön Palvelukeskukselle (KePa) ja kehitysyhteistyötiedotukselle sekä kuntasektorin kehitysyhteistyölle. 
Valtuus 
Momentin perusteluja muutetaan siten, että Kuuballe myönnettyjen kehitysluottojen maksamatta oleva pääoma ja pääomalle kertyneet sopimuskorot, yhteensä 2,953 milj. euroa täsmäytyspäivän 31.10.2015 mukaan, järjestellään uudelleen Pariisissa tehdyn yhteisymmärryspöytäkirjan mukaisesti. Yhteisymmärryspöytäkirjan mukaisesti Suomen saatava järjestellään uudelleen siten, että Kuuba maksaa saatavan takaisin 18 vuoden takaisinmaksuajalla ja maksaa saatavalle korkoa 31.10.2020 alkaen.  
Lisäksi momentin myöntö- ja sopimuksentekovaltuuksien jakautuminen muutetaan seuraavaksi: 
Myöntö- ja sopimusvaltuuksien jakautuminen (euroa) 
 
 
 
1. 
Monenkeskinen kehitysyhteistyö 
192 850 000 
2. 
Maa- ja aluekohtainen kehitysyhteistyö 
80 350 000 
3. 
Euroopan kehitysrahasto 
4. 
Maittain kohdentamaton kehitysyhteistyö 
11 200 000 
5. 
Humanitaarinen apu 
6. 
Kehitysyhteistyön suunnittelu ja tukitoiminnot sekä kehityspoliittinen tiedotus 
3 000 000 
7. 
Kehitysyhteistyön evaluointi ja sisäinen tarkastus 
8. 
Tuki kansalaisjärjestöjen kehitysyhteistyölle, Kehitysyhteistyön Palvelukeskukselle (KePa) ja kehitysyhteistyötiedotukselle sekä kuntasektorin kehitysyhteistyölle 
32 600 000 
9. 
Korkotuki-instrumentti 
Yhteensä 
320 000 000 
89.
Kehitysyhteistyön finanssisijoitukset
(siirtomääräraha 3 v)
Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää myös Finnfundille myönnettävään lainaan, joka voidaan myöntää vakuutta vaatimatta sekä ehdoin, että valtio voi vaihtaa lainan Finnfundin osakkeiksi. Laina voidaan alistaa etuoikeusasemaltaan muihin Finnfundin ottamiin vieraan pääoman ehtoisiin lainoihin. Lainasta enintään 104 000 000 euroa (80 %) vastaava määrä voidaan myöntää Yhdysvaltain dollareina nostopäivän kurssilla laskettuna. 
Pääluokka 25
OIKEUSMINISTERIÖN HALLINNONALA
01.
Ministeriö ja hallinto
01.
Oikeusministeriön toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 174 000 euroa. 
03.
Oikeusministeriön yhteydessä toimivien viranomaisten toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 49 000 euroa. 
05.
Oikeusrekisterikeskuksen toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 40 000 euroa. 
20.
Erityismenot
(arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 2 000 000 euroa. 
Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös rikoslain 10 luvun 11 §:n 2 momentin mukaisten korvauksen maksamiseen. 
29.
Oikeusministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot
(arviomääräraha)
Momentilta vähennetään 6 500 000 euroa. 
Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että momentin perustelujen päätösosan toinen kappale poistetaan. 
50.
Avustukset
(kiinteä määräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 18 000 euroa. 
Lisäksi momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi: 
Käyttösuunnitelma (1 000 euroa) 
 
 
Avustukset rikosten uhrien tukipalveluja tuottaville yhteisöille (enintään) 
2 806 
Avustukset saamelaisten kulttuuri-itsehallinnon ylläpitämiseen (enintään) 
3 182 
Muut avustukset (enintään) 
190 
Yhteensä 
6 178 
10.
Tuomioistuimet ja oikeusapu
01.
Korkeimman oikeuden toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 49 000 euroa. 
02.
Korkeimman hallinto-oikeuden toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 67 000 euroa. 
03.
Muiden tuomioistuinten toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 1 526 000 euroa.  
Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että 1.8.2016 lukien voidaan perustaa kaksi hovioikeudenneuvoksen (T14) virkaa ja yksi käräjätuomarin (T13) virka edellyttäen, että samasta ajankohdasta lukien lakkautetaan kaksi hovioikeudenlaamannin (T16) virkaa ja yksi käräjäoikeuden laamannin (T15) virka. 
04.
Oikeusaputoimistojen ja kuluttajariitalautakunnan toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 1 109 000 euroa. 
50.
Yksityisille oikeusavustajille maksettavat korvaukset
(arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 4 300 000 euroa. 
Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää: 
1) oikeusapulaissa (257/2002) 
2) yksityishenkilön velkajärjestelystä annetussa laissa (57/1993)  
3) oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetussa laissa (689/1997) säädettyjen korvausten maksamiseen  
4) enintään 1 100 000 euroa konkurssilain (120/2004) mukaisten julkisselvittäjien ja pesänhoitajien palkkioihin sekä julkisselvityksestä aiheutuvien muiden konkurssimenettelyn menojen maksamiseen. 
20.
Maksuhäiriöt, ulosotto ja konkurssivalvonta
01.
Ulosottolaitoksen ja konkurssivalvonnan toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 777 000 euroa. 
30.
Syyttäjät
01.
Syyttäjälaitoksen toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 282 000 euroa. 
40.
Rangaistusten täytäntöönpano
01.
Rikosseuraamuslaitoksen toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 250 000 euroa. 
50.
Vaalimenot
20.
Vaalimenot
(arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 3 000 euroa. 
Pääluokka 26
SISÄMINISTERIÖN HALLINNONALA
01.
Hallinto
01.
Sisäministeriön toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 134 000 euroa. 
29.
Sisäministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot
(arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 11 981 000 euroa. 
66.
Kansainvälisten järjestöjen jäsenmaksut ja maksuosuudet ulkomaille
(arviomääräraha)
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös Policy Planners Network -järjestölle maksettavan jäsenmaksun maksamiseen. 
10.
Poliisitoimi
01.
Poliisitoimen toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 895 000 euroa. 
02.
Suojelupoliisin toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 80 000 euroa. 
20.
Rajavartiolaitos
01.
Rajavartiolaitoksen toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 1 117 000 euroa. 
30.
Pelastustoimi ja hätäkeskustoiminta
01.
Pelastustoimen toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 61 000 euroa. 
02.
Hätäkeskuslaitoksen toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 365 000 euroa. 
40.
Maahanmuutto
01.
Maahanmuuttoviraston ja valtion vastaanottokeskusten toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 4 631 000 euroa. 
21.
Pakolaisten ja turvapaikanhakijoiden vastaanotto
(arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 130 442 000 euroa. 
Pääluokka 27
PUOLUSTUSMINISTERIÖN HALLINNONALA
01.
Puolustuspolitiikka ja hallinto
01.
Puolustusministeriön toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 102 000 euroa. 
10.
Sotilaallinen maanpuolustus
01.
Puolustusvoimien toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 17 708 000 euroa. 
Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös vapaaehtoisen asepalveluksen kutsuntaterveystarkastuksista aiheutuviin menoihin.  
18.
Puolustusmateriaalihankinnat
(siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 16 882 000 euroa. 
Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että muihin puolustusmateriaalihankintoihin kuin tilausvaltuuksista aiheutuvien menojen tai niihin liittyvistä indeksi- ja valuuttakurssimuutoksista aiheutuvien menojen maksamiseen määrärahaa saa käyttää enintään 71 766 000 euroa.  
Vuoden 2014 talousarviossa myönnetystä kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 1 134 000 euroa. 
Valtuus 
Puolustusvoimien materiaalinen kehittäminen 2013 (PVKEH 2013) -tilausvaltuuden enimmäismäärää vähennetään 1 200 000 eurolla 495 240 000 euroon tilausvaltuuden maksatusaikaa muuttamatta. 
30.
Sotilaallinen kriisinhallinta
20.
Sotilaallisen kriisinhallinnan kalusto- ja hallintomenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 796 000 euroa. 
Lisäksi momentin käyttösuunnitelma muutetaan seuraavaksi: 
Käyttösuunnitelma (euroa) 
 
 
 
01. 
Suomen Kosovon kriisinhallintajoukon menot (KFOR-operaatio) 
932 000 
02. 
Suomen Bosnia-Hertsegovinan kriisinhallintajoukon menot (EUFOR/ALTHEA-operaatio) 
148 000 
03. 
Sotilastarkkailijatoiminnan menot 
3 355 000 
04. 
Resolute Support -operaatio, Afganistan 
5 000 000 
05. 
Irakin koulutusoperaation menot 
12 600 000 
07. 
Kriisinhallintaoperaatioiden yhteiset menot 
5 671 000 
08. 
Kriisinhallinnan joukkojen kehittämisohjelma 
1 000 
09. 
EU:n taisteluosastojen koulutusajan palkkaus-, muutto- ja asumismenot sekä siirtokorvaukset 
300 000 
10. 
EUNAVFOR MED, Välimeren operaation menot 
1 003 000 
11. 
EUTM/Somalian koulutusoperaation menot 
296 000 
13. 
Atalanta-operaation menot 
31 000 
15. 
Libanonin kriisinhallintaoperaation menot 
5 744 000 
16. 
EUTM/Malin koulutusoperaation menot 
209 000 
17. 
Malin YK-operaation menot (MINUSMA) 
61 000 
20. 
Varalla käynnissä olevien operaatioiden lisämenoihin ja niiden jatkamiseen, kansainvälisestä helikopterirahastosta aiheutuviin menoihin, Pohjoismaiden Base Camp -pooliin osallistumisesta aiheutuviin menoihin, mahdollisiin uusiin kriisinhallintaoperaatioihin sekä muihin kriisinhallintamenoihin 
410 000 
Yhteensä 
35 761 000 
Pääluokka 28
VALTIOVARAINMINISTERIÖN HALLINNONALA
01.
Hallinto
01.
Valtiovarainministeriön toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 264 000 euroa. 
21.
Valtiovarainministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha
(siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 810 000 euroa. 
10.
Verotus ja tulli
01.
Verohallinnon toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 36 881 000 euroa. 
Vuoden 2015 talousarviossa myönnetystä kaksivuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 13 900 000 euroa. 
02.
Tullin toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 298 000 euroa.  
20.
Palvelut valtioyhteisölle
01.
Valtiokonttorin toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vännetään 37 000 euroa.  
88.
Senaatti-kiinteistöt
4. Valtuudet 
Momentin perusteluja täydennetään siten, että Senaatti-kiinteistöt oikeutetaan luovuttamaan Lapis Rakennus Oy:lle perustettavan yhtiön tai perustettavien yhtiöiden lukuun Helsingissä sijaitsevan kiinteistön 91-4-61-4 sillä olevine rakennuksineen 26 500 000 euron kauppahinnalla sekä Senaatti-kiinteistöjen muutoin määräämin ehdoin. 
Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että Senaatti-kiinteistöt oikeutetaan luovuttamaan Technopolis Oyj:lle perustettavan yhtiön tai perustettavien yhtiöiden lukuun Espoossa sijaitsevan rakentamattoman määräosan 35/57 osaa kiinteistöstä 49-10-19-2 14 385 000 euron kauppahinnalla sekä Senaatti-kiinteistöjen muutoin määräämin ehdoin.  
30.
Tilastotoimi, taloudellinen tutkimus ja rekisterihallinto
01.
Tilastokeskuksen toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 367 000 euroa. 
02.
Valtion taloudellisen tutkimuskeskuksen toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 26 000 euroa.  
03.
Väestörekisterikeskuksen toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 25 000 euroa. 
40.
Valtion alue- ja paikallishallinto
01.
Aluehallintoviraston toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 339 000 euroa. 
02.
Maistraattien toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 23 000 euroa. 
70.
Valtionhallinnon kehittäminen
01.
Valtion ICT:n ohjaus ja kehittäminen
(siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 800 000 euroa. 
03.
Kansallisen tietoalan ohjaus ja kehittäminen
(siirtomääräraha 3 v)
Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää menojen maksamiseen, jotka aiheutuvat tietoalan (ICT) kansallisten ratkaisujen edellyttämän enintään 35 henkilötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän palkkaamisesta. 
20.
Tuottavuuden edistäminen
(siirtomääräraha 3 v)
Momentilta vähennetään 7 000 000 euroa. 
22.
Hallinnon palveluiden digitalisoinnin tuki
(siirtomääräraha 3 v)
Momentilta vähennetään 10 850 000 euroa. 
80.
Siirrot Ahvenanmaan maakunnalle
30.
Ahvenanmaan tasoitusmaksu
(arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 1 000 000 euroa. 
31.
Verohyvitys Ahvenanmaan maakunnalle
(arviomääräraha)
Momentilta vähennetään 5 400 000 euroa. 
90.
Kuntien tukeminen
20.
Valtion ja kuntien yhteiset tietojärjestelmähankkeet
(siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 4 000 000 euroa. 
Vuoden 2014 talousarviossa myönnetystä kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 4 688 000 euroa ja vuoden 2015 talousarviossa myönnetystä kolmevuotisesta siirtomäärärahasta peruutetaan 3 478 000 euroa.  
Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää myös maakuntahallinnon perustamisen valmistelun aiheuttamiin hallinto- ja palvelurakenteiden tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvään kehittämiseen ja kehittämishankkeisiin. Määrärahaa saa käyttää myös käyttöönottoihin ja kehittämisen aikaiseen ylläpitoon. Määrärahaa saa käyttää enintään viittä henkilötyövuotta vastaavan määräaikaisen henkilöstön palkkaamiseen kuntien talous- ja toimintatietojen, tilastoinnin ja tietohuollon kehittämisohjelmaan, kuntien tehtävien digitalisoinnin edistämiseen sekä maakuntahallinnon ja hallinto- ja palvelurakenteiden tieto- ja viestintätekniikkaan liittyvään kehittämiseen ja kehittämishankkeisiin. 
30.
Valtionosuus kunnille peruspalvelujen järjestämiseen
(arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 40 848 000 euroa. 
92.
EU ja kansainväliset järjestöt
95.
Valtion takaussuoritukset
(arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 2 400 000 euroa. 
Pääluokka 29
OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖN HALLINNONALA
01.
Hallinto, kirkollisasiat ja toimialan yhteiset menot
Luvun perusteluja muutetaan siten, että valtio saa luopua yksinomistuksestaan käypää arvoa alemmalla hinnalla CSC-Tieteen tietotekniikan keskus Oy:ssä. 
01.
Opetus- ja kulttuuriministeriön toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 186 000 euroa. 
02.
Opetushallituksen toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 182 000 euroa. 
03.
Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskuksen CIMOn toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 7 000 euroa. 
04.
Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 23 000 euroa. 
21.
Kansainvälinen yhteistyö
(siirtomääräraha 2 v)
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös enintään kahta henkilötyövuotta vastaavan henkilöstön palkkaamiseen määräaikaisiin tehtäviin. 
10.
Yleissivistävä koulutus ja varhaiskasvatus
01.
Valtion yleissivistävän koulutuksen toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 734 000 euroa. 
02.
Ylioppilastutkintolautakunnan toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 4 000 euroa. 
20.
Ammatillinen koulutus
01.
Valtion ammatillisen koulutuksen toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 118 000 euroa. 
40.
Korkeakouluopetus ja tutkimus
Valtuus 
Luvun perusteluja muutetaan siten, että Suomen Akatemian momenteilta 29.40.51 ja 29.40.53 rahoitettaviin tutkimushankkeisiin ja Akatemian rahoittamaan tutkimuksen edistämiseen saa vuonna 2016 hyväksyä sitoumuksia 338 370 000 euron arvosta. 
01.
Suomen Akatemian toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 50 000 euroa. 
02.
Arkistolaitoksen toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 86 000 euroa. 
03.
Kotimaisten kielten keskuksen toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 11 000 euroa. 
04.
Varastokirjaston toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 25 000 euroa. 
22.
Tutkimusinfrastruktuurihankkeiden rahoitus
(siirtomääräraha 3 v)
Momentin perusteluja muutetaan siten, että määräraha budjetoidaan myöntöpäätösperusteisena. 
51.
Suomen Akatemian tutkimusmäärärahat
(arviomääräraha)
Momentilta vähennetään 6 000 euroa. 
70.
Opintotuki
01.
Opintotuen muutoksenhakulautakunnan toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 6 000 euroa. 
80.
Taide ja kulttuuri
01.
Taiteen edistämiskeskuksen toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 23 000 euroa. 
03.
Suomenlinnan hoitokunnan toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 13 000 euroa. 
04.
Museoviraston toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 981 000 euroa.  
05.
Näkövammaisten kirjaston toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 26 000 euroa. 
06.
Kansallisen audiovisuaalisen instituutin toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 31 000 euroa. 
20.
Museoviraston kulttuuri- ja nähtävyyskohteiden tilakustannukset
(siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 163 000 euroa. 
53.
Valtionavustus tilakustannuksiin
(kiinteä määräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 11 000 euroa. 
90.
Liikuntatoimi
50.
Veikkauksen ja raha-arpajaisten voittovarat urheilun ja liikuntakasvatuksen edistämiseen
(arviomääräraha)
Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää myös enintään 1 750 000 euroa urheilijoiden valmennus- ja harjoitteluapurahojen maksamiseen. 
Pääluokka 30
MAA- JA METSÄTALOUSMINISTERIÖN HALLINNONALA
01.
Hallinto ja tutkimus
01.
Maa- ja metsätalousministeriön toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 192 000 euroa. 
05.
Luonnonvarakeskuksen toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 507 000 euroa. 
21.
Kansainvälinen yhteistyö
(siirtomääräraha 3 v)
Momentin vuoden 2015 talousarvion määräraha muutetaan kolmevuotiseksi siirtomäärärahaksi. 
20.
Maa- ja elintarviketalous
02.
Elintarviketurvallisuusviraston toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 285 000 euroa. 
03.
Maaseutuviraston toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 889 000 euroa. 
40.
Luonnonvaratalous
44.
Tuki puuntuotannon kestävyyden turvaamiseen
(arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 8 444 000 euroa. 
Valtuus 
Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2016 saa tehdä kestävän metsätalouden määräaikaisen rahoituslain (34/2015) mukaisia tukipäätöksiä enintään 88 000 000 eurolla.  
Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että valtuutta voidaan käyttää myös kestävän metsätalouden rahoituksesta annetun lain () nojalla tehtyjen tukipäätösten virheiden korjauksiin.  
70.
Maanmittaus ja tietovarannot
01.
Maanmittauslaitoksen toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 571 000 euroa. 
Pääluokka 31
LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖN HALLINNONALA
01.
Hallinto ja toimialan yhteiset menot
01.
Liikenne- ja viestintäministeriön toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 112 000 euroa. 
Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös EU:n rahastojen tuella toteutettavien hankkeiden omarahoitusosuutta koskevien menojen maksamiseen. 
10.
Liikenneverkko
01.
Liikenneviraston toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 512 000 euroa. 
77.
Väyläverkon kehittäminen
(siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 4 699 000 euroa. 
78.
Eräät väylähankkeet
(siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 2 000 000 euroa. 
Valtuus 
Momentin perusteluja muutetaan siten, että Liikennevirasto saa tehdä uusia sopimuksia hankkeeseen Vt 12 Tampereen rantaväylä liittyen siten, että siitä saa aiheutua valtiolle menoja aiemmin tehdyt sopimukset mukaan lukien enintään 66 milj. euroa.  
79.
Elinkaarirahoitushankkeet
(siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 3 056 000 euroa. 
20.
Liikenteen viranomaispalvelut
01.
Liikenteen turvallisuusviraston toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 163 000 euroa. 
40.
Viestintäpalvelut ja -verkot sekä viestinnän tukeminen
01.
Viestintäviraston toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 65 000 euroa. 
50.
Valtionavustus valtakunnallisen laajakaistahankkeen toteuttamiseen
(siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 14 296 000 euroa. 
Valtuus 
Momentin perusteluja täydennetään siten, että Viestintävirasto oikeutetaan tekemään sitoumuksia 841  000 eurolla laajakaistahankkeiden avustamiseen. 
50.
Tutkimus
01.
Ilmatieteen laitoksen toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 229 000 euroa. 
Pääluokka 32
TYÖ- JA ELINKEINOMINISTERIÖN HALLINNONALA
01.
Hallinto
01.
Työ- ja elinkeinoministeriön toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 86 000 euroa. 
02.
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 190 000 euroa.  
21.
Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan tuottavuusmääräraha
(siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 1 700 000 euroa. 
Momentin määräraha muutetaan kolmevuotiseksi siirtomäärärahaksi.  
29.
Työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalan arvonlisäveromenot
(arviomääräraha)
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös vuoden 2015 talousarvion momentilta 32.30.51 maksettaviin menoihin liittyvien arvonlisäveromenojen maksamiseen.  
40.
Valtionavustus yritysten kansainvälistymiseen ja yrittäjyyden edistämiseen
(siirtomääräraha 3 v)
Momentilta vähennetään 200 000 euroa. 
41.
Erityisavustus Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n tutkimusinfrastruktuuriin
(arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 972 000 euroa. 
42.
Cleantech- ja biotalousratkaisujen sekä innovaatioiden kaupallistamisen tukeminen
(siirtomääräraha 3 v)
Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää myös julkista tutkimusta tai tiedon levittämistä harjoittavien valtion tutkimuslaitosten, korkeakoulujen ja vastaavien tutkimus- ja tiedonlevittämisorganisaatioiden tutkimus- ja kehittämishankkeisiin. 
Lisäksi momentin perusteluja muutetaan siten, että määräraha budjetoidaan maksatuspäätösperusteisena. 
88.
Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n oman pääoman korottaminen
(arviomääräraha)
Momentille myönnetään 4 480 000 euroa. 
Määrärahaa saa käyttää Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:n oman pääoman korottamiseen määrällä, joka vastaa Teknologian tutkimuskeskus VTT:n ja Mittatekniikan keskuksen muuttamisesta osakeyhtiöksi annetun lain (762/2014) nojalla Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy:lle luovutettavien saatavien ja velkojen jäljellä olevaa erotusta. 
89.
Osakehankinnat
(siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 144 000 000 euroa. 
20.
Elinkeino- ja innovaatiopolitiikka
01.
Geologian tutkimuskeskuksen toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 225 000 euroa.  
06.
Innovaatiorahoituskeskus Tekesin toimintamenot
(siirtomääräraha 3 v)
Momentilta vähennetään 296 000 euroa. 
43.
Kansainvälistymisavustus yritysten yhteishankkeisiin
(arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 1 110 000 euroa. 
Valtuus 
Momentin perusteluja muutetaan siten, että uusia avustuksia saa vuonna 2016 myöntää enintään 3 780 000 eurolla.  
Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että valtuutta ja määrärahaa saa käyttää Astanan vuoden 2017 maailmannäyttelyn osallistumiseen.  
89.
Pääomasijoitus Tekes Pääomasijoitus Oy:lle
(siirtomääräraha 3 v)
Momenin perusteluja täydennetään siten, että Tekes Pääomasijoitus Oy voi myös tehdä sijoituksia yhdessä muiden julkisten toimijoiden kanssa niiden hallinnoimiin pääomarahastoihin, jotka tekevät sijoituksia yhdessä yksityisten kasvuyrityssijoittajien kanssa tai yksityisten kasvuyrityssijoittajien hallinnoimiin pääomarahastoihin. 
30.
Työllisyys- ja yrittäjyyspolitiikka
01.
Työ- ja elinkeinotoimistojen toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 1 008 000 euroa.  
51.
Julkiset työvoima- ja yrityspalvelut
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 13 100 000 euroa. 
Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää koulutuksen ja majoituksen hankkimiseen Pohjoiskalotin koulutussäätiöltä sekä Pohjoiskalotin rajaneuvonnan toimipisteiden työntekijöiden matka- ja majoituskuluihin Nord-yhteistyössä 
Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että vuodelta 2015 siirtyneiden määrärahojen arvonlisäveromenot maksetaan hallinnonalan arvonlisäveromomentilta 32.01.29. 
40.
Yritysten toimintaympäristö, markkinoiden sääntely ja työelämä
01.
Kilpailu- ja kuluttajaviraston toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 89 000 euroa. 
05.
Turvallisuus- ja kemikaaliviraston toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 134 000 euroa. 
95.
Eräät oikeudenkäyntikulut ja korvaukset
(arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 300 000 euroa. 
50.
Alueiden kehittäminen ja rakennerahastopolitiikka
64.
EU:n ja valtion rahoitusosuus EU:n rakennerahasto-, ulkorajayhteistyö- ja muihin koheesiopolitiikan ohjelmiin
(arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 40 000 000 euroa. 
Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää pk-yritysaloiteohjelman EU- ja valtion rahoitusosuuksien maksamiseen sekä EU:n ohjelmakauden 2014—2020 neuvoston asetuksen 1303/2013 143—147 artiklan (rahoitusoikaisut) mukaisten Suomen velvoitteiden maksamiseen sekä muista hankkeisiin tehdyistä sitoumuksista aiheutuvien velvoitteiden maksamiseen. 
Valtuus 
Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2016 saa uusia myöntämispäätöksiä tehdä yhteensä 372 446 000 eurolla. 
60.
Energiapolitiikka
01.
Energiaviraston toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 36 000 euroa. 
44.
Uusiutuvan energian tuotantotuki
(arviomääräraha)
Momentilta vähennetään 25 000 000 euroa. 
70.
Kotouttaminen
03.
Maahanmuuttajien kotoutumisen ja työllistymisen edistäminen
(siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 78 000 euroa. 
Pääluokka 33
SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN HALLINNONALA
01.
Hallinto
01.
Sosiaali- ja terveysministeriön toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 244 000 euroa. 
02.
Työttömyysturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 93 000 euroa. 
03.
Sosiaaliturvan muutoksenhakulautakunnan toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 167 000 euroa. 
06.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alaisen vankiterveydenhuollon yksikön toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 137 000 euroa. 
02.
Valvonta
03.
Säteilyturvakeskuksen toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 32 000 euroa. 
05.
Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 12 000 euroa. 
06.
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 26 000 euroa. 
07.
Työsuojelun aluehallintoviranomaisten toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 249 000 euroa.  
03.
Tutkimus- ja kehittämistoiminta
04.
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 248 000 euroa. 
31.
Hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen
(siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään lisäystä 6 000 000 euroa. 
Lisäksi momentin perusteluja täydennetään siten, että momentilta myönnettäviä valtionavustuksia ja rahoitusavustuksia voidaan maksaa myös yrityksille. 
63.
Eräät erityishankkeet
(siirtomääräraha 3 v)
Momentilta vähennetään 55 000 euroa. 
10.
Perhe- ja asumiskustannusten tasaus ja eräät palvelut
51.
Lapsilisät
(arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 1 610 000 euroa. 
54.
Asumistuki
(arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 26 210 000 euroa. 
60.
Kansaneläkelaitoksen sosiaaliturvarahastojen toimintakulut
(siirtomääräraha 2 v)
Momentille myönnetään lisäystä 1 000 euroa. 
20.
Työttömyysturva
52.
Valtionosuus työmarkkinatuesta
(arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 61 000 000 euroa. 
30.
Sairausvakuutus
60.
Valtion osuus sairausvakuutuslaista johtuvista menoista
(arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 442 000 euroa. 
40.
Eläkkeet
60.
Valtion osuus kansaneläkelaista ja eräistä muista laeista johtuvista menoista
(arviomääräraha)
Momentilta vähennetään 4 600 000 euroa. 
60.
Kuntien järjestämä sosiaali- ja terveydenhuolto
52.
Valtion rahoitus turvakotitoiminnan menoihin
(siirtomääräraha 2 v)
Momentin perusteluja muutetaan siten, että määrärahaa saa käyttää enintään kolmea henkilötyövuotta vastaavan henkilöstömäärän palkkaamiseen vuodessa Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselle turvakotitoiminnan ohjaus-, ylläpitämis-, laadunvalvonta-, kehittämis- ja hallinnointitehtäviin sekä muihin kulutusmenoihin. 
Pääluokka 35
YMPÄRISTÖMINISTERIÖN HALLINNONALA
01.
Ympäristöhallinnon toimintamenot
01.
Ympäristöministeriön toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 183 000 euroa. 
04.
Suomen ympäristökeskuksen toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 199 000 euroa. 
10.
Ympäristön- ja luonnonsuojelu
20.
Ympäristövahinkojen torjunta
(arviomääräraha)
Momentille myönnetään lisäystä 520 000 euroa. 
21.
Eräät luonnonsuojelun menot
(siirtomääräraha 3 v)
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää kohdassa 3) myös avustusten maksamiseen. 
61.
Vesien- ja ympäristönhoidon edistäminen
(siirtomääräraha 3 v)
Momentin perusteluja täydennetään siten, että määrärahaa saa käyttää myös Puu liikkeelle ja uusia tuotteita metsästä -kärkihankkeen toimenpiteeseen "Lisätään puun tarjontaa ja monipuolista käyttöä". 
20.
Yhdyskunnat, rakentaminen ja asuminen
01.
Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen toimintamenot
(siirtomääräraha 2 v)
Momentilta vähennetään 25 000 euroa.  
02.
Rakennetun ympäristön ja rakentamisen digitalisaatio
(siirtomääräraha 3 v)
Momentille myönnetään 250 000 euroa. 
Määrärahaa saa käyttää rakennetun ympäristön ja rakentamisen digitalisaatio -hankkeeseen (KIRADIGI) ympäristöministeriön, valtion virastojen, kuntien ja maakunnan liittojen, yritysten sekä järjestöjen menoihin sekä kansainvälisen yhteistyön kuluhin ja maksuihin. 
Määrärahaa saa käyttää myös avustusten maksamiseen. 
60.
Siirto valtion asuntorahastoon
Korkotukilainat ja valtiontakaukset 
Momentin perusteluja täydennetään siten, että vuonna 2016 saa valtion asuntorahaston varoista tuettaviksi korkotukilainoiksi hyväksyä vuokratalojen rakentamislainojen lyhytaikaisesta korkotuesta annetun lain mukaisia lainoja yhteensä enintään 80 000 000 euroa. 
Avustukset 
Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2016 saa valtion asuntorahaston varoista myöntää erityisryhmien asunto-olojen parantamiseksi annetun lain (1281/2004) mukaisia avustuksia yhteensä enintään 110 000 000 euroa. 
Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2016 saa valtion asuntorahaston varoista myöntää korjaus-, energia- ja terveyshaitta-avustuksista annetun lain (1184/2005) mukaisia avustuksia yhteensä enintään 15 000 000 euroa. 
Momentin perusteluja muutetaan siten, että vuonna 2016 saa valtion asuntorahaston varoista valtionavustuslain (688/2001) nojalla myöntää määräaikaisia käynnistysavustuksia yhteensä enintään 20 000 000 euroa valtion ja Helsingin seudun kuntien väliseen sopimukseen sitoutuneissa kunnissa niille, jotka rakennuttavat vuokra-asuntolainojen ja asumisoikeustalolainojen korkotuesta annetun lain (604/2001) mukaisia vuokra-asuntoja muille kuin erityisryhmille. Käynnistysavustuksen suuruus on 10 000 euroa edellä tarkoitettua asuntoa kohden. Avustuksen myöntää Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus. 
Pääluokka 36
VALTIONVELAN KOROT
01.
Valtionvelan korko
90.
Valtionvelan korko
(arviomääräraha)
Momentilta vähennetään 56 000 000 euroa. 
Eduskunta on päättänyt, että nyt hyväksyttyä vuoden 2016 toista lisätalousarviota sovelletaan 27 päivästä kesäkuuta 2016 alkaen. 
Helsingissä 22.6.2016 
Eduskunnan puolesta
puhemies
pääsihteeri
Viimeksi julkaistu 22.6.2016 16:06