Plenarprotokollets huvudsida
PR
63
2015 rd
Plenum
Torsdag 12.11.2015 kl. 15.59—19.19
Plenum började kl. 15.59. Plenum avslutades kl. 19.19. 
Överläggningarna leddes av förste vice talman Mauri Pekkarinen (15.59—17.53) och andre vice talman Paula Risikko (17.53—19.19) 
Namnupprop
Nimenhuutoraportti EDK-2015-AK-26623
Bilaga 1A
Namnupprop verkställdes. 
Muntlig frågestund
Följande ministrar besvarade frågorna 
finansminister
Alexander
Stubb
kommun- och reformminister
Anu
Vehviläinen
familje- och omsorgsminister
Juha
Rehula
undervisnings- och kulturminister
Sanni
Grahn-Laasonen
jordbruks- och miljöminister
Kimmo
Tiilikainen
näringsminister
Olli
Rehn
försvarsminister
Jussi
Niinistö
justitie- och arbetsminister
Jari
Lindström
social- och hälsovårdsminister
Hanna
Mäntylä
kommunikationsminister
Anne
Berner
Muntlig fråga om social- och hälsovårdsreformen (Tuula Haatainen sd)
Muntligt spörsmål
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om tvingande lagstiftning (Ville Niinistö gröna)
Muntligt spörsmål
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om personaldimensioneringen inom äldreomsorgen (Päivi Räsänen kd)
Muntligt spörsmål
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Muntlig fråga om kompensation till svinköttsproducenterna med anledning av EU:s sanktioner mot Ryssland (Thomas Blomqvist sv)
Muntligt spörsmål
Muntlig frågestund
Frågan slutbehandlad. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av bilskattelagen och fordonsskattelagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen avslutade den allmänna debatten och avbröt behandlingen av ärendet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 5 och 6 § i avfallsskattelagen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslaget i regeringens proposition RP 35/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslaget avslutades. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om Keva, om finansiering av statens pensionsskydd och om finansiering av evangelisk-lutherska kyrkans pensionsskydd
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Första behandlingen
Riksdagen godkände innehållet i lagförslagen 1.-3. i regeringens proposition RP 21/2015 rd enligt betänkandet. Första behandlingen av lagförslagen avslutades. 
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 20 kap. 7 § i strafflagen
Lagmotion
Arja
Juvonen
saf
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet. 
Lagmotion om lag om ändring av 79 § i utlänningslagen
Lagmotion
Eeva-Maria
Maijala
cent
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till förvaltningsutskottet. 
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 95 § i inkomstskattelagen och 8 § i lagen om beskattning av inkomst av näringsverksamhet
Lagmotion
Stefan
Wallin
sv
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till finansutskottet. 
Lagmotion med förslag till lag om ändring av 8 kap. 1 § i strafflagen
Lagmotion
Timo
Heinonen
saml
m.fl.
Remissdebatt
Riksdagen remitterade ärendet till lagutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen om en fjärde tilläggsbudget för 2015
Regeringens proposition
Tilläggsbudgetmotion
Remissdebatt
Riksdagen remitterade tilläggsbudgetmotionerna till finansutskottet. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om temporär ändring av lagen om nationella stöd till jordbruket och trädgårdsodlingen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 13.11.2015. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lagar om ändring av lagen om hälsovården inom försvarsmakten, lagen om Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården och lagen om patientens ställning och rättigheter
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 13.11.2015. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om status som juridisk person och partiell skattebefrielse i Finland för konsortiet för europeisk forskningsinfrastruktur för det integrerade observationssystemet för växthusgasmätningar (ICOS ERIC)
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 13.11.2015. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av lagen om strålsäkerhetscentralen
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 13.11.2015. 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om aktiebolaget Finpro Oy
Regeringens proposition
Utskottets betänkande
Bordläggning av betänkandet
Riksdagen bordlade betänkandet till plenum 13.11.2015. 
Nästa plenum
Riksdagens nästa plenum är på fredag 13.11.2015 kl. 13.00. Plenum avslutades klockan 19.19. 
Senast publicerat 23.2.2016 16:48