EU-asiat eduskunnan täysistunnossa

EU-asiat eduskunnan täysistunnossa

Euroopan unionissa tehdyn päätöksen jälkeen asia tulee täysistunnon käsiteltäväksi, jos eduskunnan on hyväksyttävä EU:n päätös tai ryhdyttävä sen johdosta lainsäädäntötoimiin. EU:n säädökset, ennen kaikkea direktiivit, vaativat usein muutoksia Suomen lainsäädäntöön. Asiasta päätetään eduskunnassa normaalilla lainsäädäntömenettelyllä. Kansainväliset sopimukset, mukaan lukien muutokset EU:n perussopimuksiin, vaativat eduskunnan täysistunnon hyväksymistä.

Eduskunnan puhemiesneuvoston päätöksellä voidaan täysistunnossa pitää ajankohtaiskeskustelu jostakin unioniin liittyvästä aiheesta. Valtioneuvosto voi myös tuoda eduskunnan täysistunnon käsiteltäväksi EU-asiaa käsittelevän tiedonannon tai selonteon.

Täysistunto hyväksyy toissijaisuusmuistutukset

EU:n toissijaisuusperiaatteen tarkoituksena on varmistaa, että päätökset tehdään mahdollisimman lähellä kansalaisia. Kansalliset parlamentit voivat Lissabonin sopimuksen mukaan tehdä toissijaisuusmuistutuksen EU:n toimielimille. Muistutuksen perusteena on, että ehdotus EU:n säädökseksi koskee asiaa, josta tulisi unionitason asemesta päättää kansallisesti, alueellisesti tai paikallisesti.

Eduskunnassa suuri valiokunta arvioi toissijaisuuskysymystä yleensä jonkin erikoisvaliokunnan pyynnöstä. Eduskunnan toissijaisuusmuistutukset on hyväksyttävä täysistunnossa suuren valiokunnan mietinnän pohjalta.

 Lisää tietoa