EU-asiat eduskunnan täysistunnossa

Euroopan unionissa tehdyn päätöksen jälkeen asia tulee täysistunnon käsiteltäväksi, jos eduskunnan on hyväksyttävä EU:n päätös tai ryhdyttävä sen johdosta lainsäädäntötoimiin. EU:n säädökset, ennen kaikkea direktiivit, vaativat usein muutoksia Suomen lainsäädäntöön. Asiasta päätetään eduskunnassa normaalilla lainsäädäntömenettelyllä. Kansainväliset sopimukset, mukaan lukien muutokset EU:n perussopimuksiin, vaativat eduskunnan täysistunnon hyväksymistä.

Eduskunnan puhemiesneuvoston päätöksellä voidaan täysistunnossa pitää ajankohtaiskeskustelu jostakin unioniin liittyvästä aiheesta. Valtioneuvosto voi myös tuoda eduskunnan täysistunnon käsiteltäväksi EU-asiaa käsittelevän tiedonannon tai selonteon.

Täysistunto hyväksyy toissijaisuusmuistutukset

EU:n toissijaisuusperiaatteen tarkoituksena on varmistaa, että päätökset tehdään mahdollisimman lähellä kansalaisia. Kansalliset parlamentit voivat Lissabonin sopimuksen mukaan tehdä toissijaisuusmuistutuksen EU:n toimielimille. Muistutuksen perusteena on, että ehdotus EU:n säädökseksi koskee asiaa, josta tulisi unionitason asemesta päättää kansallisesti, alueellisesti tai paikallisesti.

Eduskunnassa suuri valiokunta arvioi toissijaisuuskysymystä yleensä jonkin erikoisvaliokunnan pyynnöstä. Eduskunnan toissijaisuusmuistutukset on hyväksyttävä täysistunnossa suuren valiokunnan mietinnän pohjalta.