Lisätalousarvioaloite
LTA
40
2018 vp
Timo
Harakka
sd
ym.
Lisätalousarvioaloite määrärahan lisäämisestä palkkatuella työllistämiseen (60 000 000 euroa)
Eduskunnalle
Vuoden 2016 valtion tulo- ja menoarvion käsittelyn yhteydessä Sosialidemokraattinen eduskuntaryhmä esitti vaihtoehtobudjetissaan työmarkkinatuen käyttöä aktiivisena työllistymissetelinä yli kuusi kuukautta työttömänä olleiden, työmarkkinatukeen oikeutettujen työttömien työnhakijoiden työllistämiseksi. Tämä niin malli on osittain toteutumassa hallituksen budjettiesityksessä vuodelle 2017.   
Työllistämissetelin päämääränä on automaattinen malli, jossa järjestelmän ketteryys ja yksinkertaisuus tuovat säästöjä, vauhdittavat työllistymistä, lisää työttömän omatoimisuuta ja vapauttaa TE-toimistojen henkilökunnan osaamista ja palveluaikaa muihin työllistymistä edistäviin toimiin.   
Huonossa työllisyystilanteessa, rakenteellisen eli vaikeasti työllistettävien määrän lisääntyessä ja nuorten työttömyydenkin pysytellessä vuoden 2016 tasolla, kuten budjettikirjasta voimme lukea, on otettava käyttöön vaikutuksiltaan nopeita täsmätoimia työllisyyden parantamiseksi ja syrjäytymisen vähentämiseksi ja estämiseksi.   
Porrastettu palkkatuki, niin sanottu bonusmalli tarkoittaa, työttömyysturvan — peruspäivärahan tai työmarkkinatuen — lisäksi käytettävää työllisyysmäärärahan osaa palkkatukena, jonka tason ja keston määrätään normaalia palkkatukea suuremmaksi ja/tai pidemmäksi automaattisesti, edellytysten täyttyessä. Näin tuen myöntämiseen liittyviä hallinnollisia kuluja voidaan vähentää.   
Korotettua palkkatukea maksettaisiin automaattisesti neljässä erilaisessa tapauksessa: 1) yli vuoden työttömänä olleen eli pitkäaikaistyöttömän työllistämiseen 2) tasoltaan suurempana yli kaksi vuotta työttömänä olleen työllistämiseen 3) vajaakuntoisen työllistämiseen sekä 4) yli 55-vuo-tiaan, yli kuusi kuukautta työttömänä olleen työllistämiseen. Kahdessa viimeisessä ryhmässä tukea voitaisiin jatkaa ilman uutta työttömyysjaksoa työvoimaviranomaisen harkinnalla.   
Huonossa työllisyystilanteessa, rakenteellisen eli vaikeasti työllistettävien määrän lisääntyessä ja nuorten työttömyydenkin pysytellessä vuoden 2016 tasolla, on otettava käyttöön vaikutuksiltaan nopeita täsmätoimia työllisyyden parantamiseksi ja syrjäytymisen vähentämiseksi ja estämiseksi. Talousarvioesityksen perusteluissa mainitaan nuorisotakuun edistäminen, mutta määrärahoja sille ei ole.   
Palkkatuki määrärahaa tullee käyttää myös nuorten ja vastavalmistuneiden tukeen eli yli kolme kuukautta työttömänä olleiden työmarkkinatuen tasoiseen sanssikorttiin.  
Koska vuoden 2016 momentin 51. työllisyysmäärärahan viimeinen käyttöpäivä palkkatukeen ja starttirahaan on 31.12.2017, kaikkea jäljellä olevaa määrärahaa ei ehditä sitomaan, jonka vuoksi on ilmennyt tarpeita, että vuodelta 2016 siirtyneestä momentin 32.30.51 määrärahaa siirretään pois uudelleen allokoitavaksi, jotta määräraha saadaan käyttöön. Palkkatuki- ja starttirahapäätöksiin sitoutuu kuitenkin koko ajan vähemmän määrärahaa/päätös syksyn ajan.  
Vuodelle 2018 on syntymässä määrärahavaje ja eräät alueet ovat jo esittäneet huomattavasti enemmän määrärahaa, koska vuodelta 2017 ei tule siirtymään määrärahaa tulevalle vuodelle samassa määrin kuin tälle vuodelle siirtyi vuodelta 2016.  
Edellä olevan perusteella ehdotamme,
että eduskunta lisää 60 000 000 euroa momentille 32.30.51 palkkatukeen. 
Helsingissä 5.6.2018 
Timo
Harakka
sd
Joona
Räsänen
sd
Harry
Wallin
sd
Viimeksi julkaistu 6.6.2018 11:36