Päiväjärjestys
PJ
160
2018 vp
Täysistunto
Perjantai 15.2.2019 klo 13.00
1
Nimenhuuto
2
Ilmoituksia
2.1
Sidonnaisuudet, VN
Eduskunnalle on saapunut Valtioneuvoston kirjelmä eduskunnalle valtioneuvoston jäsenten sidonnaisuuksista (ministerit Orpo, Vehviläinen, Grahn-Laasonen, Tiilikainen, Soini, Niinistö, Berner, Mykkänen, Mattila, Terho, Häkkänen, Saarikko ja Virolainen) VN 3/2018 vp. 
2.2
Vastaukset kirjallisiin kysymyksiin
Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 564, 566, 568, 569, 572, 573, 576-581, 583, 584, 587, 592, 594, 609/2018 vp. 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi avioliittolain 4 ja 109 §:n sekä lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta annetun lain 3 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lakialoite
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
(mietintöön sisältyy §-vastalause) (vain äänestys) 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Ahvenanmaan itsehallintolain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
(mietintöön sisältyy §-vastalause) (vain äänestys) 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle siviilitiedustelua koskevaksi lainsäädännöksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
(mietintöön sisältyy §-vastalause) 
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilastiedustelusta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
(mietintöön sisältyy kaksi §-vastalausetta ja tekstivastalause) 
7
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kansalaisaloitelain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
8
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi hallintolain muuttamisesta, julkisista kuulutuksista annetun lain kumoamisesta ja maakaaren 12 luvun 3 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
9
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi muuntogeenisen organismin viljelyn rajoittamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
10
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi metsätuhojen torjunnasta annetun lain muuttamisesta ja väliaikaisesta muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
11
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
12
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi liikenteen palveluista annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
13
Lakialoite laeiksi oppilas- ja opiskelijahuoltolain ja perusopetuslain 16 a ja 17 §:n muuttamisesta
Lakialoite
Raija
Vahasalo
kok
Lähetekeskustelu
14
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vuosilomalain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
(mietintöön sisältyy vastalause, jossa §-muutosehdotuksia ja lausumaehdotus) 
15
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi ulkomaalaislain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lakialoite
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
(mietintöön sisältyy §-vastalause ja lausumavastalause) 
16
Kumotaan HE 124/2017 vp
Kansalaisaloite
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
(mietintöön sisältyy neljä §-vastalausetta) 
17
Seuraava täysistunto
Viimeksi julkaistu 15.2.2019 10:03