Päiväjärjestys
PJ
173
2018 vp
Täysistunto
Perjantai 8.3.2019 klo 13.02
1
Nimenhuuto
2
Ilmoituksia
2.1
Ilmoitus valtioneuvoston eronpyynnöstä
Ilmoitetaan, että tasavallan presidentti on vastaanottanut ja hyväksynyt pääministeri Juha Sipilän 8.3.2019 esittämän valtioneuvoston eronpyynnön ja pyytänyt valtioneuvostoa jatkamaan toimitusministeristönä, kunnes uusi hallitus on nimitetty. 
2.2
Vastaukset kirjallisiin kysymyksiin
Eduskunnalle ovat saapuneet vastaukset kirjallisiin kysymyksiin KK 628, 632, 634-640, 642-644, 646, 647, 649, 651, 652, 655, 658, 660/2018 vp. 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle siviilitiedustelua koskevaksi lainsäädännöksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Valiokunnan mietintö
Pöytäkirjan liite EDK-2019-AK-251453
Muutosehdotus 8.3.2019
Liite 3A
Ensimmäinen käsittely
(vain äänestykset) 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi sotilastiedustelusta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
(mietintöön sisältyy §-vastalause) (vain äänestykset) 
5
Hallituksen esitys eduskunnalle osakesäästötilin tuloverotusta ja eräiden vakuutustuotteiden tuloverotuksen uudistamista koskevaksi lainsäädännöksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
(mietintöön sisältyy vastalause, jossa §-muutosehdotuksia, hylkäysehdotus ja lausumaehdotuksia) (vain äänestykset) 
6
Hallituksen esitys eduskunnalle työaikalaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
(mietintöön sisältyy vastalause, jossa §-muutosehdotuksia ja lausumaehdotuksia) (vain äänestykset) 
7
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi kalastuslain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
(mietintöön sisältyy vastalause, jossa §-muutosehdotus ja lausumaehdotuksia) (vain äänestys) 
8
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 23 b §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
(mietintöön sisältyy §-vastalause) 
9
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi konkurssilain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
10
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Kansalaisaloite
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
11
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2019 lisätalousarvioksi
Hallituksen esitys eduskunnalle vuoden 2019 lisätalousarvioesityksen (HE 323/2018 vp) täydentämisestä
Hallituksen esitys
Hallituksen esitys
Lisätalousarvioaloite
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
(mietintöön sisältyy kolme vastalausetta) 
12
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta annetun lain 8 ja 16 §:n ja metsästyslain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
(mietintöön sisältyy kaksi vastalausetta, joissa §-muutosehdotuksia, lausumaehdotuksia ja perusteluja koskeva ehdotus) 
13
Seuraava täysistunto
Viimeksi julkaistu 8.3.2019 15:26