Päiväjärjestys
PJ
180
2018 vp
Täysistunto
Maanantai 18.3.2019 klo 12.00
1
Nimenhuuto
2
Ilmoituksia
2.1
Toimenpidealoitteet
Puhemiesneuvosto on 15.3.2019 päättänyt lähettää valiokuntaan toimenpidealoitteen TPA 84/2018 vp. 
3
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi vieraslajeista aiheutuvien riskien hallinnasta annetun lain 8 ja 16 §:n ja metsästyslain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
(mietintöön sisältyy kaksi vastalausetta, joissa §-muutosehdotuksia, lausumaehdotuksia ja perusteluja koskeva ehdotus) 
4
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi ampuma-aselain, vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annetun lain sekä asevelvollisuuslain 97 a §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
(mietintöön sisältyy kaksi vastalausetta, joissa §-muutosehdotuksia ja lausumaehdotuksia) 
5
Lakialoite laiksi kansanedustajain eläkelain muuttamisesta annetun lain voimaantulosäännöksen 2 momentin kumoamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Lakialoite
Kansalaisaloite
Lakialoite
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
(mietintöön sisältyy §-vastalause) 
6
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain 23 b §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
(mietintöön sisältyy §-vastalause) 
7
Terveydenhuoltolain 50 § 3 mom. on muutettava
Kansalaisaloite
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
(mietintöön sisältyy §-vastalause) 
8
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lastensuojelulain muuttamisesta
Lakialoite laiksi lastensuojelulain 75 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Lakialoite
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
9
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kevasta annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
10
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä poliisitoimessa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
11
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä Rajavartiolaitoksessa ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
12
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi henkilötietojen käsittelystä Tullissa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
13
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lentoliikenteen matkustajarekisteritietojen käytöstä terrorismin ja vakavan rikollisuuden torjunnassa sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
14
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi julkisen hallinnon tiedonhallinnasta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
15
Seuraava täysistunto
Viimeksi julkaistu 18.3.2019 8:58