Viimeksi julkaistu 24.5.2021 16.49

Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu PTK 150/2018 vp Täysistunto Keskiviikko 30.1.2019 klo 13.59—15.40

Täysistunto alkoi klo 13.59. Täysistunto päättyi klo 15.40. 

Puhetta johti toinen varapuhemies Tuula Haatainen (13.59—15.40). 

1.  Nimenhuuto

Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-242562Liite 1A

Toimitettiin nimenhuuto. 

2.  Ilmoituksia

2.1.  Toimenpidealoitteet

Puhemiesneuvosto on 29.1.2019 päättänyt lähettää valiokuntiin toimenpidealoitteet TPA 66, 68-71/2018 vp. 

3.  Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain, tuloverolain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 257/2018 vp
Valiokunnan mietintöVaVM 29/2018 vp
Toinen käsittely

Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 257/2018 vp sisältyvät 1.-6. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 

4.  Keskustelualoite Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan työkaluista kansainvälisiin konflikteihin ja humanitaarisiin kriiseihin vastaamiseksi

KeskustelualoiteKA 19/2018 vp
Keskustelu

Asian käsittely päättyi. 

5.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lääkelain muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 267/2018 vp
Valiokunnan mietintöStVM 30/2018 vp
Ensimmäinen käsittely

Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 267/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 

6.  Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomus Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2018

KertomusK 23/2018 vp
Lähetekeskustelu

Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan. 

7.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtiontakauksista maatilojen maksuvalmiuslainoille

Hallituksen esitysHE 316/2018 vp
Valiokunnan mietintöMmVM 21/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 31.1.2019 pidettävään täysistuntoon. 

8.  Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain 2 a luvun 2 §:n muuttamisesta

Hallituksen esitysHE 271/2018 vp
Valiokunnan mietintöLaVM 15/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 31.1.2019 pidettävään täysistuntoon. 

9.  Seuraava täysistunto

Eduskunnan seuraava täysistunto on torstaina 31.1.2019 klo 16.00. Täysistunto lopetettiin klo 15.40.