Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu
PTK
150
2018 vp
Täysistunto
Keskiviikko 30.1.2019 klo 13.59—15.40
Täysistunto alkoi klo 13.59. Täysistunto päättyi klo 15.40. 
Puhetta johti toinen varapuhemies Tuula Haatainen (13.59—15.40). 
1
Nimenhuuto
Nimenhuutoraportti EDK-2019-AK-242562
Liite 1A
Toimitettiin nimenhuuto. 
2
Ilmoituksia
2.1
Toimenpidealoitteet
Puhemiesneuvosto on 29.1.2019 päättänyt lähettää valiokuntiin toimenpidealoitteet TPA 66, 68-71/2018 vp. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi elinkeinotulon verottamisesta annetun lain, tuloverolain ja eräiden muiden lakien muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen HE 257/2018 vp sisältyvät 1.-6. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
Keskustelualoite Suomen ulko- ja turvallisuuspolitiikan työkaluista kansainvälisiin konflikteihin ja humanitaarisiin kriiseihin vastaamiseksi
Keskustelualoite
Keskustelu
Asian käsittely päättyi. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi lääkelain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 267/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotuksen ensimmäinen käsittely päättyi. 
Euroopan neuvoston Suomen valtuuskunnan kertomus Euroopan neuvoston parlamentaarisen yleiskokouksen toiminnasta vuonna 2018
Kertomus
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin ulkoasiainvaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtiontakauksista maatilojen maksuvalmiuslainoille
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 31.1.2019 pidettävään täysistuntoon. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi rikoslain 2 a luvun 2 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 31.1.2019 pidettävään täysistuntoon. 
9
Seuraava täysistunto
Eduskunnan seuraava täysistunto on torstaina 31.1.2019 klo 16.00. Täysistunto lopetettiin klo 15.40. 
Viimeksi julkaistu 30.1.2019 17.18