Täysistunnon pöytäkirjan pääsivu
PTK
55
2018 vp
Täysistunto
Torstai 24.5.2018 klo 16.02—19.12
Täysistunto alkoi klo 16.02. Täysistunto päättyi klo 19.12. 
Puhetta johtivat toinen varapuhemies Tuula Haatainen (16.02—17.59) ja ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen (17.59—19.12). 
1
Nimenhuuto
Nimenhuutoraportti EDK-2018-AK-192823
Liite 1A
Toimitettiin nimenhuuto. 
Suullinen kyselytunti
Vastaamassa olivat seuraavat ministerit 
pääministeri
Juha
Sipilä
kunta- ja uudistusministeri
Anu
Vehviläinen
ulkoministeri
Timo
Soini
puolustusministeri
Jussi
Niinistö
työministeri
Jari
Lindström
sisäministeri
Kai
Mykkänen
sosiaali- ja terveysministeri
Pirkko
Mattila
maa- ja metsätalousministeri
Jari
Leppä
eurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri
Sampo
Terho
oikeusministeri
Antti
Häkkänen
perhe- ja peruspalveluministeri
Annika
Saarikko
ulkomaankauppa- ja kehitysministeri
Anne-Mari
Virolainen
Suullinen kysymys sote-uudistuksen kustannusvaikutuksista (Antti Rinne sd)
Suullinen kysymys
SKT 75/2018 vp
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys Omaisuudenhoitoyhtiö Arsenalista (Laura Huhtasaari ps)
Suullinen kysymys
SKT 76/2018 vp
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys sote-uudistuksen käsittelyn aikataulusta (Outi Alanko-Kahiluoto vihr)
Suullinen kysymys
SKT 77/2018 vp
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys maakuntien rahoitusvastuusta sote-uudistuksessa (Li Andersson vas)
Suullinen kysymys
SKT 78/2018 vp
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys maakuntavaalien ajankohdasta (Anders Adlercreutz r)
Suullinen kysymys
SKT 79/2018 vp
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
Suullinen kysymys maakuntavaalien ajankohdasta (Sari Tanus kd)
Suullinen kysymys
SKT 80/2018 vp
Suullinen kyselytunti
Kysymyksen käsittely päättyi. 
3
Ilmoituksia
3.1
Vaalien toimittaminen
Täysistunnossa 18.5.2018 ilmoitettiin, että kansliatoimikunnan täydennysvaali toimitetaan torstaina 24.5.2018 pidettävässä täysistunnossa. Koska ehdokaslistojen jättämiselle annetussa määräajassa ei ole jätetty yhtään ehdokaslistaa, täydennysvaalia ei toimiteta tässä täysistunnossa. 
Valtioneuvoston oikeuskanslerin kertomus vuodelta 2017
Kertomus
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin perustuslakivaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle merityötä koskevan yleissopimuksen ohjeiston muutosten hyväksymiseksi ja voimaansaattamiseksi sekä laeiksi laivaväen työ- ja asuinympäristöstä sekä ruokahuollosta aluksella annetun lain 8 §:n muuttamisesta ja työajasta kotimaanliikenteen aluksissa annetun lain 9 a §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 48/2018 vp sisältyvien 1.-3. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 
Lakialoite laiksi rikoslain 11 luvun 10 §:n muuttamisesta
Lakialoite
Laura
Huhtasaari
ps
ym.
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin lakivaliokuntaan. 
Lakialoite laiksi sotilasvammalain 6 §:n muuttamisesta
Lakialoite
Ritva
Elomaa
ps
ym.
Lähetekeskustelu
Asia lähetettiin sosiaali- ja terveysvaliokuntaan. 
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi tietoyhteiskuntakaaren muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 25.5.2018 pidettävään täysistuntoon. 
9
Seuraava täysistunto
Eduskunnan seuraava täysistunto on perjantaina 25.5.2018 klo 13.00. Täysistunto lopetettiin klo 19.12. 
Viimeksi julkaistu 31.5.2018 16:42