Pöytäkirjan asiakohta
PTK
116
2018 vp
Täysistunto
Perjantai 16.11.2018 klo 13.01—13.32
12
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Mietinnön pöydällepano
Mietintö pantiin pöydälle 20.11.2018 pidettävään täysistuntoon. 
Viimeksi julkaistu 16.11.2018 15:45