Pöytäkirjan asiakohta
PTK
119
2016 vp
Täysistunto
Keskiviikko 23.11.2016 klo 13.59
7
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi  eläkkeensaajan  asumistuesta  annetun lain 54 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Toinen varapuhemies Arto Satonen
Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 7. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 22.11.2016 pidetyssä täysistunnossa. 
Keskustelussa on Sari Tanus Anneli Kiljusen kannattamana ehdottanut, että lakiehdotus hylätään. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Hyväksyminen "jaa", hylkääminen "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 102, ei 62; poissa 35
 
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 152/2016 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 28.9.2017 9.50