Pöytäkirjan asiakohta
PTK
120
2018 vp
Täysistunto
Perjantai 23.11.2018 klo 13.00—13.25
7
Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Puhemies Paula Risikko
Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 7. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotus, jonka sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. 
Keskustelu
13.22
Jaana
Pelkonen
kok
Arvoisa rouva puhemies! Nuorten syrjäytymistä ja työttömyyttä on pyritty viime vuosien aikana ennalta ehkäisemään [Hälinää — Puhemies koputtaa] ja ratkaisemaan valtionhallinnon taholta hyvin monin eri tavoin. Nuorten näkökulmastahan syrjäytymisen ehkäisyssä ehdottoman tärkeitä ovat toimivat peruspalvelut ja moniammatillinen yhteistyö. Tukitoimintoja ja palveluita tarvitaan, mutta parasta sosiaaliturvaa on, kuten kaikki tiedämme, se, että nuoret saavat töitä ja koulutuksen. 
Tämä hallituksen esitys, jolla nuorten pääsyä ammatilliseen koulutukseen helpotetaan, on todella tärkeä ja tarpeellinen. Nuoret pääsevät siis jatkossa kuntoutukseen ilman sairaus- tai vammadiagnoosia. Myöskin kuntoutusrahan maksaminen koko kuntoutuksen ajalta on erittäin tärkeä ja tarpeellinen uudistus. Nuorten omien voimavarojen ja toimintakyvyn vahvistaminen auttaa heitä toimimaan arjessa ja siten etenemään myös opiskelu- ja työllistymispolulla, eli suuri kiitos tästä tärkeästä uudistuksesta. 
Keskustelu päättyi. 
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyn, hallituksen esitykseen HE 133/2018 vp sisältyvän lakiehdotuksen. Lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi. Asian käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 3.12.2018 14:21