Viimeksi julkaistu 5.6.2021 20.04

Pöytäkirjan asiakohta PTK 164/2018 vp Täysistunto Perjantai 22.2.2019 klo 13.00—13.32

5.  Hallituksen   esitys   eduskunnalle  laiksi   korkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollosta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

Hallituksen esitysHE 145/2018 vp
Valiokunnan mietintöStVM 35/2018 vp
Mietinnön pöydällepano

Mietintö pantiin pöydälle 26.2.2019 pidettävään täysistuntoon.