Pöytäkirjan asiakohta
PTK
171
2018 vp
Täysistunto
Keskiviikko 6.3.2019 klo 14.13
2
Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi rikoslain ja valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain 17 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Ensimmäinen käsittely
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 2. asia. Käsittelyn pohjana on lakivaliokunnan mietintö LaVM 21/2018 vp. Yleiskeskustelu asiasta päättyi 5.3.2019 pidetyssä täysistunnossa. 
Nyt käsitellään muutosehdotukset. 
1. lakiehdotus 
8 a § 
Ville
Tavio
ps
Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen mukaisen muutosesityksen.  
Leena
Meri
ps
Arvoisa puhemies! Kannatan. 
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Ville Tavio on Leena Meren kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.  
Selonteko hyväksyttiin.  
Mietintö "jaa", Ville Tavion ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 168, ei 15; poissa 16
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
8 b § 
Ville
Tavio
ps
Arvoisa puhemies! Teen vastalauseen mukaisen muutosesityksen, että pykälä poistetaan.  
Leena
Meri
ps
Arvoisa puhemies! Kannatan. 
Ensimmäinen varapuhemies Mauri Pekkarinen
Ville Tavio on Leena Meren kannattamana ehdottanut, että pykälä hyväksytään vastalauseen mukaisena.  
Selonteko hyväksyttiin.  
Mietintö "jaa", Ville Tavion ehdotus "ei".
Äänestyksen tulos: jaa 168, ei 15; poissa 16
Eduskunta hyväksyi mietinnön.  
Eduskunta hyväksyi hallituksen esitykseen HE 231/2018 vp sisältyvien 1.—2. lakiehdotuksen sisällön mietinnön mukaisena. Lakiehdotusten ensimmäinen käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 6.3.2019 16:03