Pöytäkirjan asiakohta
PTK
33
2018 vp
Täysistunto
Keskiviikko 11.4.2018 klo 14.10—16.07
3
Hallituksen esitys  eduskunnalle  laeiksi  työsopimuslain 13 luvun 6 §:n, kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 22 §:n ja valtion virkamieslain 32 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Puhemies Paula Risikko
Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 10.4.2018 pidetyssä täysistunnossa. 
Keskustelussa on Merja Mäkisalo-Ropponen Anna Kontulan kannattamana ehdottanut, että lakiehdotukset hylätään ja että eduskunta hyväksyy vastalauseen 1 mukaisen lausumaehdotuksen. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Puhemies Paula Risikko
Ensin on äänestettävä lakiehdotusten hyväksymisestä tai hylkäämisestä. 
Hyväksyminen ”jaa”, hylkääminen ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 101, ei 55; poissa 43
 
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen 189/2017 vp sisältyvät 1.-3. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. 
Puhemies Paula Risikko
Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksesta. 
Mietintö ”jaa”, Merja Mäkisalo-Ropposen ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 103, ei 54; poissa 42
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Asian käsittely päättyi. 
Pöytäkirjan asiakohta
PTK
33
2018 vp
Täysistunto
Keskiviikko 11.4.2018 klo 14.10—16.07
3
Hallituksen esitys  eduskunnalle  laeiksi  työsopimuslain 13 luvun 6 §:n, kunnallisesta viranhaltijasta annetun lain 22 §:n ja valtion virkamieslain 32 §:n muuttamisesta
Hallituksen esitys
Valiokunnan mietintö
Toinen käsittely
Puhemies Paula Risikko
Toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen 3. asia. Nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset, joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä. Keskustelu asiasta päättyi 10.4.2018 pidetyssä täysistunnossa. 
Keskustelussa on Merja Mäkisalo-Ropponen Anna Kontulan kannattamana ehdottanut, että lakiehdotukset hylätään ja että eduskunta hyväksyy vastalauseen 1 mukaisen lausumaehdotuksen. 
Selonteko hyväksyttiin. 
Puhemies Paula Risikko
Ensin on äänestettävä lakiehdotusten hyväksymisestä tai hylkäämisestä. 
Hyväksyminen ”jaa”, hylkääminen ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 101, ei 55; poissa 43
 
Eduskunta hyväksyi ensimmäisessä käsittelyssä sisällöltään päätetyt, hallituksen esitykseen 189/2017 vp sisältyvät 1.-3. lakiehdotuksen. Lakiehdotusten toinen käsittely päättyi. 
Puhemies Paula Risikko
Lopuksi on päätettävä lausumaehdotuksesta. 
Mietintö ”jaa”, Merja Mäkisalo-Ropposen ehdotus ”ei”.
Äänestyksen tulos: jaa 103, ei 54; poissa 42
Eduskunta hyväksyi mietinnön. 
Asian käsittely päättyi. 
Viimeksi julkaistu 8.11.2019 13:03