Pöytäkirjan asiakohta
PTK
36
2018 vp
Täysistunto
Tiistai 17.4.2018 klo 14.02—19.35
5
Hallituksen esitys  eduskunnalle laiksi  Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
Hallituksen esitys
Lähetekeskustelu
Puhemies Paula Risikko
Lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen 5. asia. Puhemiesneuvosto ehdottaa, että asia lähetetään talousvaliokuntaan. 
Keskustelu
19.29
Timo
Harakka
sd
Arvoisa puhemies! Aivan lyhyt kommentti tässä vaiheessa tästä esityksestä. 
Tämä on ihan tervetullut toimi harmaan talouden torjumisen kokonaisuudessa. Olemme usein moittineet hallitusta siitä, että se on ollut varsin passiivinen harmaan talouden torjunnassa, ja varsinkin alkukaudella hallituksella oli tavoitteena jopa leikata harmaan talouden torjunnan voimavaroja. Siihen nähden — kuten edustaja Ala-Nissilän kanssa aikaisemmin käymässämme debatissa ilmeni — että silloin oppositiossa ollut keskusta aikoi rahoittaa koko vaihtoehtobudjettinsa nimenomaan harmaan talouden torjunnan tuotoilla, 600 miljoonaa, tämä toimi oli ristiriitainen. Mutta silloin kun hallitus toimii harmaan talouden estämiseksi ja kansainvälisen veronkierron ja rahanpesun estämiseksi, annamme kiitoksen, joka sille kuuluu. 
19.31
Ville
Skinnari
sd
Arvoisa puhemies! Talousvaliokunnan puheenjohtaja, edustaja Turunen ei ole paikalla, joten en lähde nyt tässä käymään yksityiskohtaisemmin läpi tätä hallituksen esitystä, mutta tietysti talousvaliokunnan jäsenenä olen iloinen siitä, että tällainen lakiesitys, joka kehittää ja tiivistää niin Finanssivalvonnan, Verohallinnon kuin Rahoitusvakausviraston yhteistyötä niin harmaan talouden, rahanpesun kuin terrorismin rahoittamisenkin torjumiseksi, on täällä nyt. Ja kuten kollega, edustaja Harakka totesi, nämäkin asiat ovat niitä, joita me olemme jo pidempään odottaneet, ja tämä on toki iso osa kansainvälistä kehitystä. 
Keskustelu päättyi. 
Asia lähetettiin talousvaliokuntaan. 
Viimeksi julkaistu 12.9.2019 13:54